Študijné programy
v akademickom roku
2023/2024
Bakalárske štúdium (3 roky)- Manažment
Magisterské štúdium (2 roky)- Manažment
Postgraduálne štúdium:
MBA
LL.M.
MPH
Zapíšte sa na štúdium
Študijné programy v akademickom roku 2023/2024
Bakalárske štúdium (3 roky)- Manažment
Magisterské štúdium (2 roky)- Manažment
Postgraduálne štúdium:
MBA
LL.M.
MPH
Zapíšte sa na štúdium

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Prijímacie konanie online 2023/2024

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

Prijímacie konanie online 2023/2024

Prijímacie konanie online

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

v maďarčine

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

v maďarčine