Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Prijímacie konanie online 2023/2024

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

Prijímacie konanie online 2023/2024

Prijímacie konanie online

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

v maďarčine

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

v maďarčine