Akademické združenie športovcov (AZS) Collegium Humanum

Univerzitný klub Akademického združenia športovcov (AZS) Collegium Humanum bol formálne zriadený 23. februára 2020 počas zakladateľského zasadania, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch rzešovského detašovaného pracoviska Collegium Humanum.

 

Hlavným iniciátorom založenia klubu bola študentka 1. ročníka psychológie z Rzešova Dominika Kulaga, ktorá závodne trénuje plávanie, je členkou národného tímu mládeže, bronzová medailistka Zimných majstrovstiev Poľska seniorov a mládeže v plávaní 2019 a mnohonásobná finalistka majstrovstiev Poľska. Jej snom bolo reprezentovať v plávaní na národnej úrovni aj Collegium Humanum, a preto začala kroky k vytvoreniu univerzitného klubu, ktorý výborne zapadol do misie Univerzitného športového centra, pôsobiaceho v štruktúre Collegium Humanum.

 

Deň 6. marec 2020 sa tak do histórie klubu zapíše ako deň, kedy bol na zasadaní Predsedníctva hlavnej rady AZS vo Varšave oficiálne zriadený Univerzitný klub AZS Collegium Humanum pridružený ako regulačná jednotka pôsobiaca v rámci organizácie AZS. Klub pôsobí na základe štatútu.

Výkonným orgánom klubu je rada zložená z 5 osôb. Tá bola zvolená tajným hlasovaním počas zakladateľského zasadania a tvoria ju:  Izabela Kulaga – predsedkyňa klubu, Dominika Kulaga – podpredsedkyňa klubu, Kamil Rączy – sekretár, Henryk Pietrzak – člen rady a Nizar Hałdys – člen rady. Jedným z hlavných cieľov klubu je šíriť myšlienku fyzickej zdatnosti, športu, aktívnej rekreácie a povzbudzovať čo najväčší počet študentov k venovaniu sa športu nie len závodne, ale predovšetkým kvôli vlastnému zdraviu a potešeniu. Ďalšími cieľmi sú účasť na športových udalostiach a pretekoch, spolupráca s vedením univerzity, so študentskou samosprávou, športovými a spoločenskými organizáciami, ako aj s miestnou samosprávou.

 

Za svoj hlavný cieľ si Klub vytýčil rozvoj športových sekcií tak, aby si čo najväčšia skupina študentov dokázala nájsť možnosti trávenia voľného času, venovať sa obľúbenej disciplíne a mať možnosť porovnať svoje schopnosti so študentmi z iných univerzít. Najväčšou túžbou klubu je, aby sa rýchlo stal vizitkou Collegium Humanum – Varšavskej univerzity manažmentu vzornou koordináciou športových iniciatív a úspechmi na nielen poľských športoviskách – na amatérskych a akademických pretekoch.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348