Balíček pre povstalca – zbierka darov v Collegium Humanum

Dňa 20. decembra 2021 sa JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c – rektor Collegium Humanum stretol s primátorom mestskej časti Bialolenka, pánom Grzegorzem Kucom, EMBA, DBA, aby osobne odovzdali vianočné balíčky, ktoré Collegium Humanum spolu s úradom mestskej časti Bialolenka pripravili pre varšavských povstalcov. Odovzdali ich predsedovi Varšavského monopolného združenia, pánovi Januszovi Owsianemu. (Informácia od predsedu: Varšavskú monopolné združenie má uzatvorenú dohodu pre organizovanie podujatí, starostlivosť o povstalcov – poskytovanie rehabilitácií doma alebo v zariadení – umelecké a socializačné aktivity).

 

Balíčky budú roznášať dobrovoľníci (dobrovoľníci z Domu varšavských povstalcov) za pomoci vojakov územnej obrany priamo varšavským povstalcom.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348