Manažment médií a mediálna komunikácia

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

 • Študijný odbor Manažment
 • Študijný režim Denné a externé štúdium
 • Trvanie 2 lata (4 semestre)
Študijný program sa zameriava na umeleckú kritiku, zaoberá sa analýzou médií, vytvorením profilu, imidžu a dizajnu pre podniky. Študent sa oboznámi problematikou PR (Public Relations), reklamy a marketingu, ďalej etickými dilemami v oblasti masmédií. Verbálna komunikácia a vizuálna reprezentácia tiež tvoria súčasť tohto programu. Psychológia v manažmente a sociálne aspekty manažmentu sú tiež neoddeliteľnou súčasťou študijného programu.

odborné predmety

Jazykový prejav moderátora

Umelecká kritika

Podcasty

Analýza médií

Vizuálna reprezentácia

Profil, imidž a dizajn

POSTUP PRIJATIA

KROK 1

ZAREGISTRUJTE SA V ONLINE PRIJÍMACOM KONANÍ

KROK 2

PRIPRAVTE KOMPLETNÉ POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 • Občiansky preukaz (pre náhľad)
 • Jedna legitimačná fotografia
 • Fotokópia maturitného vysvedčenia (originál je potrebný na mieste pre náhľad)  
 • Fotokópia diplomu a dodatku o ukončení vysokoškolského vzdelania (v prípade štúdia 2. stupňa) (originál je potrebný na mieste pre náhľad)
 • Doklad o zaplatení požadovaných poplatkov na účet Univerzity

KROK 3

ŠKOLNE A POPLATKY:

 • Poplatok za prijímacie konanie (prihlášku) – 40 €
 • Zápisné – 60 €
 • Poplatok za študentský preukaz – 40 €
ŠKOLNE Denné štúdium Externé štúdium
Rok
1400 €
1400 €
Semester
700 €
700 €
Mesiac
140 €
140 €

KROK 4

PRÍĎTE DO INFORMAČNÉHO CENTRA PRE ŠTUDENTOV S KOMPLETOM VYŠŠIE UVEDENÝCH DOKUMENTOV ALEBO ALEBO POŠLITE E-MAILOM