Programová komisia

Programová komisia:

  • Dr. Jiri Nesiba – predseda
  • prof. Eva Ambrozova – zástupca predsedy
  • Dr Ludmila Navratilova – člen
  • Ing. Roman Brauner  – člen
  • Jiri Pecina MBA – zástupca zamestnavatelov
  • Mgr. Karin Janouskova  – tajemník
  • Miriam Habibi – zástupca študentov