Vedenie

Rektor

Prof. Ing. Paweł Czarnecki, PhD., MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c

Kolégium rektora

prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA

Prorektor ds. Studenckich i Nauki

prof. dr hab. Ilona Makowska

Prorektor ds. Dydaktyki

prof. dr hab. Bartosz Mickiewicz

Prorektor Filii Collegium Humanum w Szczecinie

prof. CH dr Magdalena Żołud

Prorektor Filii Collegium Humanum we Wrocławiu

Paweł Dulski, LL.M

Prorektor ds. Rozwoju

Iwona Święcka
PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA

prorektorka pre zahraničnú pobočku vo Frýdku Místku

prof. dr hab. n. med. Claus Muss

prorektor pre spoluprácu s Nemeckom

prof. dr hab. inż. Jiri Kolenak, MBA

prorektor pre spoluprácu s Českou republikou

prof. CH dr Taras Golopych

prorektor pre spoluprácu s Ukrajinou

Dyrektorzy

prof. CH dr Teresa Panas

Dyrektor Instytutu Psychologii i Pedagogiki

prof. CH dr hab. Edyta Hadrowicz

Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji

prof. dr inż. Lech Kurnicki

Dyrektor Instytutu Zarządzania i Finansów

dr Filip Szymczak

Dyrektor Instytutu Zarządzania w Fili w Poznaniu

dr Marta Majorczyk

Dyrektor Instytutu Psychologii w Fili w Poznaniu

mgr Monika Wild-Urbanek, MBA

Dyrektor Instytutu Psychologii i Pedagogiki w Filii w Rzeszowie

mgr Ilona Augustyniak

Kwestor

Agnieszka Mydlarz

Dyrektor Finansowy

ks. kan. dr Matteo Campagnaro

Prefekt Duszpasterstwo akademickie