Vedenie

Rektor

Prof. Ing. Paweł Czarnecki, PhD., MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c

Kolégium rektora

prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA

Prorektor ds. Studenckich i Nauki

prof. CH dr Mariusz Brzostek, MBA, DBA

Prorektor Filii Collegium Humanum w Szczecinie

prof. CH dr Magdalena Żołud

Prorektor Filii Collegium Humanum we Wrocławiu

mgr Piotr Dwornicki, MBA

Prorektor Filii Collegium Humanum w Poznaniu

prof. CH dr Henryk Pietrzak, MBA

p.o. Prorektor Filii Collegium Humanum w Rzeszowie

Paweł Dulski, LL.M

Prorektor ds. Rozwoju

PhDr. Mgr. Iva Holeková, MBA

prorektorka pre zahraničnú pobočku vo Frýdku Místku

prof. dr hab. n. med. Claus Muss

prorektor pre spoluprácu s Nemeckom

prof. dr hab. inż. Jiri Kolenak, MBA

prorektor pre spoluprácu s Českou republikou

prof. CH dr Taras Golopych

prorektor pre spoluprácu s Ukrajinou

Dyrektorzy

prof. CH dr Teresa Panas

Dyrektor Instytutu Psychologii i Pedagogiki

prof. CH dr hab. Edyta Hadrowicz

Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji

prof. dr inż. Lech Kurnicki

Dyrektor Instytutu Zarządzania i Finansów

dr Filip Szymczak

Dyrektor Instytutu Zarządzania w Fili w Poznaniu

dr Marta Majorczyk

Dyrektor Instytutu Psychologii w Fili w Poznaniu

mgr Monika Wild-Urbanek

Dyrektor Instytutu Psychologii i Pedagogiki w Filii w Rzeszowie

mgr Ilona Augustyniak

Kwestor