Časopis Humanum získal vysoké bodové hodnotenie ministra vedy a vzdelávania

Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum (International Social and Humanities Studies Humanum),  vktorom sú publikované vedecké články venujúce sa problematike z oblasti sociálnych a humanistických vied, získal 40 bodov vo výkaze, ktorý minister vedy a vzdelávania zostavuje z vedeckých časopisov a recenzovaných materiálov z medzinárodných konferencií.


Minister vedy a vzdelávania, na základe poľského čl. 267 ust. 3 zákona zo dňa 20. júla 2018 — Zákon a vysokoškolskom vzdelávaní a vede (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zostavil výkaz vedeckých časopisov a recenzovaných materiálov z medzinárodných konferencií. Publikácia Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM získala vo výkaze 40 bodov (odbory filozofia, história, vedy o kultúre a religionistike, vedy o manažmente a kvalite, právo).


HUMANUM je recenzovaným a bodovaným vedeckým časopisom vydávaným štvrťročne, v ktorom sú publikované vedecké články z oblasti sociálnych a humanistických vied v kongresových jazykoch, v spolupráci s vedeckými centrami z Poľska a zo zahraničia.


Šéfredaktorom časopisu je od jeho založenia rektor Collegium Humanum – prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c.

Medzinárodný časopis HUMANUM je indexovaný aj v elitnej medzinárodnej databáze ERIH PLUS.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348