Collegium Humanum najlepšou univerzitou v lubelskom vojvodstve v roku 2023Collegium Humanum najlepšou univerzitou v lubelskom vojvodstve v roku 2023

Lubelská pobočka Collegium Humanum sa stala víťazom v ďalšej edícii vzdelávacieho plebiscitu Univerzita roka 2023 v lubelskom vojvodstve. S radosťou Vás informujeme, že vďaka Vašim početným hlasom získala naša univerzita prvé miesto spomedzi univerzít na území lubelského vojvodstva v rankingu vydavateľa Kurier Lubelski. Všetkým ďakujeme za podporu a hlasovanie!

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2024!Prof. Paweł Czarniecki získal ocenenie „Przyjaciel Polskiej Przedsiębiorczości“Prof. Paweł Czarniecki získal ocenenie „Przyjaciel Polskiej Przedsiębiorczości“

1. decembra 2023 sa uskutočnil Veľký galavečer „Polskiej Przedsiębiorczości i Samorządów“, organizátorom ktorého bola celonárodná federácia podnikateľov a zamestnávateľov Przedsiębiorcy.pl. Tento galavečer je veľmi prestížnou udalosťou, oslavou podnikateľov a samospráv. Počas glavečera boli odovzdané ocenenia a tituly všetkým tým, ktorí sa v týchto veľmi špecifických časoch chopili výziev a dosiahli úspech. Predseda federácie Przedsiębiorcy.pl, pán Robert Składowski spoločne s podpredsedom […]

Slávnostná promócia absolventov psychológie v Poznani

14. decembra 2023 sa v sídle Collegium Humanum v Poznani uskutočnila slávnostná promócia absolventov jednostupňového magisterského štúdia v odbore psychológia. Absolventi si diplomy prevzali z rúk JM rektora prof. dr. hab. Pawła Czarneckieho, MBA, dr h.c., honorárneho konzula Uzbekistanu a prezidenta Akademii Medycznej Humanum.   Každému z absolventov ešte raz srdečne gratulujeme k získaniu diplomu.   Svojou prítomnosťou na slávnosti nás poctili: […]

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

4. decembra, v rámci osláv Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím, sa na rzešovskej pobočke Collegium Humanum uskutočnil seminár „Na prvý pohľad – vidíš rozdiel?“, cieľom ktorého bola integrácia osôb so zdravotným postihnutím so zdravými osobami. Organizátorom akcie je „Fundacja APROBATA“ v spolupráci s Collegium Humanum v Rzešove a Mestským úradom Rzešova. Cieľom iniciatívy je medzi iným […]

Vianočné stretnutie vo Varšave

20. decembra 2023 sa uskutočnilo slávnostné vianočné stretnutie pre študentov a vyučujúcich Collegium Humanum a Akademii Medzycznej Humanum. Slávnostného stretnutia sa zúčastnil aj rektor univerzity – JM prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu a prezident Akademii Medycznej Humanum. Slávnosť svojim príhovorom a želaniami otvoril JM prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. Svojou prítomnosťou nás poctili aj […]

Absolventi odboru PRÁVO si prevzali diplomy

30. novembra sa vo varšavskom sídle Collegium Humanum uskutočnila slávnostná promócia študentov práva. JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki – rektor Collegium Humanum MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu, odovzdal diplomy absolventom z odboru práva   Slávnostného odovzdávania diplomov sa zúčastnila aj prorektorka pre vzdelávanie, prof. dr hab. Ilona Makowska.   Celá ceremónia prebiehala vo veľmi slávnostnom duchu. Nechýbali slová uznania […]

DKMS na Collegium Humanum vo Varšave

V dňoch 4.-8. 12. vo varšavskom sídle Collegium Humanum prebiehala v spolupráci s nadáciou DKMS akcia registrácie potenciálnych darcov kostnej drene. Každý, kto bol ochotný, mohol vyplniť dotazník a absolvovať výter. Naši študenti prejavili veľmi veľký záujem o túto udalosť a ochotne sa jej zúčastnili, dávajúc tak šancu na život pacientom chorým na onkologicko-hematologické ochorenia. Ďakujeme za Vašu podporu!

Prestížne členstvo v The European Council of Leading Business School&Institutes (ECLBS)

ECLBS (The European Council of Leading Business School&Institutes) je združením sektoru non-profit. Cieľom ECLBS je zabezpečiť, aby inštitúcie odborného a vysokého školstva v Európe ale aj na celom svete, spĺňali najvyššiu medzinárodnú úroveň kvality. ECLBS má správnu radu s vlastnou pôsobnosťou, ktorá reprezentuje štátne aj súkromné organizácie. Členstvo Colelegium humanum v tomto združení je dôkazom toho, že naše vzdelávanie je na tej najvyššej […]

Študenti práva na ústavnom súde

Naši študenti práva, spoločne so svojim prednášajúcim mec. Michalom Olszewskim, navštívili ústavný súd. Počas tejto návštevy sa stretli so zamestnancami ÚS, zúčastnili sa prednášky na tému fungovania tejto inštitúcie ako aj konania ÚS.