Collegium Humanum na 1. mieste v Celonárodnom vzdelávacom plebiscite v kategórii POĽSKÁ UNIVERZITA ROKA 2021

7. mája 2022 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien Celonárodného vzdelávacieho plebiscitu na Kráľovskom zámku vo Varšave, na ktorom naša univerzita Collegium Humanum získala 1. miesto a titul Poľská univerzita roka 2021 v kategórii UNIVERZITA ROKA 2021 vo finálnom celonárodnom plebiscite. Táto slávnosť bola vyznamenaním činnosti predstaviteľov z oblasti vzdelávania a ich práce, ktorú vkladajú do rozvoja vzdelávania v Poľsku. Slávnosti sa zúčastnili […]

Návšteva študentov práva v poľskom sejme. 

Dňa 16. mája 2022 študenti odboru právo na Collegium Humanum navštívili Sejm Poľskej republiky.   Študenti mali možnosť oboznámiť sa s organizačnou štruktúrou fungovania Sejmu Poľskej republiky, spoznať históriu vzniku a súčasnosti poľského parlamentarizmu, zblízka si obzrieť sálu zasadaní sejmu a galériu sejmu v ktorej sa uskutočňujú stretnutia s novinármi.   Návšteva Sejmu Poľskej republiky dala študentom neopakovateľnú príležitosť […]

Konferencia študentov práva pod názvom „Právnické profesie a ich budúcnosť“

14. júna sa v sídle univerzity Collegium Humanum uskutočnila konferencia právnych expertov pod názvom “ Právnické profesie a ich budúcnosť “ , ktorú zorganizoval Inštitút práva Collegium Humanum pod čestným patronátom: JM M rektora Collegium Humanum prof. dr hab. Pawła Czarneckieho MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c. Nadácie Alexisa De Tocqueville’a Poľskej federácie podnikateľov a zamestnávateľov Przedziębiorcy.pl Poľskej federácie nemocníc Centra právnych […]

Celonárodná vedecká konferencia pod názvom: „Právo podnikateľov v čase pandémie Covid-19 – problémy a výzvy”

Dňa 27. mája 2022  sa uskutočnila vedecká konferencia pod názvom – . „Právo podnikateľov v čase pandémie Covid-19 – problémy a výzvy ”, ktorú zorganizoval Inštitút práva Collegium Humanum pod čestným patronátom: JM M rektora Collegium Humanum prof. dr hab. Pawła Czarneckieho MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c.  Nadácie Alexisa De Tocqueville’a Poľskej federácie podnikateľov a zamestnávateľov Przedziębiorcy.pl Poľskej federácie nemocníc Centra […]

Slávnostná promócia absolventov pedagogiky II. Stupňa a psychológie jednostupňového magisterského štúdia

V utorok, 24. mája 2022 sa v Rzešove na univerzite Collegium Humanum pobočky Rzešov uskutočnila Slávnostná promócia absolventov štúdia II. stupňa v odbore pedagogika a  jednostupňového štúdia v odbore psychológia. Slávnostnú promóciu svojou prítomnosťou poctil JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki a prorektorka pobočky v Rzešove, prof. CH dr Małgorzata Dubis, ďalej riaditeľka Inštitútu psychológie a pedagogiky mgr Monika Wild-Urbanek a prof. CH dr Henryk Pietrzak. […]

Ukrajinskí rektori z Kyjeva a Ľvova sa stali čestnými profesormi.

31. mája 2022 sa v sídle Poľského olympijského výboru vo Varšave uskutočnila slávnosť odovzdávania titulu Čestný profesor Collegium Humanum pre JM prof. Jevhena Imasa rektora Kyjevskej národnej univerzity telesnej výchovy a športu v Kyjeve a JM prof. Jevhena Prystupa rektora Ľvovskej štátnej univerzity telesnej výchovy vo Ľvove na Ukrajine. Ceremóniu odovzdania insígnií a diplomov viedol JM prof. dr hab. Pawel Czarnecki, MBA, Dr h.c., […]

Spolupráca Collegium Humanum s Poľskou poštou a.s.

10. mája 2022 JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h. c. rektor Collegium Humanum podpísal s Wiesławem Włodkiem a Mateuszem Wodejko podpredsedami správnej rady Poľskej pošty a.s., zmluvu o spolupráci. Collegium Humanum podpísalo zmluvu o spolupráci s Poľskou poštou a.s., ktorá sa týka m.in. realizácie odbornej praxe študentov univerzity na organizačných jednotkách Poľskej pošty na obdobie 3 rokov. Poľská […]

Mec. dr. Kamil Stępniak sa stal riaditeľom Centra právnych analýz

JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. rektor Collegium Humanum vymenoval riaditeľa Centra právnych analýz Collegium Humanum adjunkta a vyučujúceho v odbore právo Mec. dr. Kamila Stępniaka. Cieľom činnosti Centra právnych analýz Collegium Humanum je propagovanie myšlienky právneho štátu, práva a tiež podpora verejného a akademického života prostredníctvom: ·         Výskumov v oblasti právnych vied a nástrojov LegalTech ·         Kontroly cez monitoring […]

Prof. Lech Kurnicki sa stal riaditeľom Inštitútu riadenia a financií

20. apríla 2022 v Collegium Humanum JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki – rektor Collegium Humanum vymenoval za riaditeľa Inštitútu riadenia a financií prof. dr inż. Lecha Kurnickieho. Prof. dr inż. Lech Kurnicki je absolventom Fakulty ekonomických vied a riadenia na gdaňskej polytechnike. Ukončil doktorandské štúdium Ekonomických vied na Fakulte ekonomických vied a riadenia na štetínskej univerzite.. Získal titul „Človek marketingu a predaja roku 2010” časopisu BRIEF a „Riaditeľ marketingu […]

Spolupráca Collegium Humanum s lídrom v branži HR Antal Poland.

12- apríla 2022 JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki – rektor Collegium Humanum a pán Artur Skiba- predseda správnej rady Antal Polska podpísali vo Varšave dohodu o spolupráci. Antal Polska prevzala záštitu nad postgraduálnym štúdiom MBA a DBA riaditeľ HR ako aj štúdiami I. a II. stupňa v odbore: riadenie, pre špecializáciu HR a Talent Manager, ktoré realizuje Collegium Humanum. Dohoda uzavretá medzi Collegium […]