Promócie absolventov v Košiciach – September 2023

Dňa 16. septembra 2023 nastala vzácna chvíľa pre Collegium Humanum – Košice. Po druhýkrát v histórii košickej pobočky sa uskutočnili slávnostné promócie absolventiek a absolventov v postgraduálnych študijných programoch MBA, MPH, MSc., LL.M., DBA, DSc. a ďalších. Je pre nás cťou, že sme mohli tento neopakovateľný moment prežiť spoločne s našimi absolventkami a absolventmi a ich rodinnými príslušníkmi. Elegancia prítomných dám a dôstojnosť pánov […]

Návšteva JM rektora na pobočke Collegium Humanum v Uzbekistane

V máji 2023 JM prof. dr hab. Paweł Czarniecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu navštívil pobočku Collegium Humanum v Uzbekistane. Počas návštevy sa JM rektor stretol so študentmi a akademikmi tamojšej pobočky. Hovoril s nimi o budúcnosti uzbeckej pobočky ako aj o rozvojových plánoch. Collegium Humanum je prvou a jedinou poľskou univerzitou, ktorá otvorila pobočku a poskytuje vzdelávanie v Uzbekistane.

Collegium Humanum ako hlavný sponzor Carpathia Festival 2023 v Rzešove

22. a 23. júla 2023 sa uskutočnil XIX ročník medzinárodného hudobného festivalu Carpathia Festival 2023 v Rzešove. Hlavným sponzorom a darcom hlavných cien bolo Collegium Humanum a JM prof. dr hab. Paweł Czarniecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu, ktorý prevzal nad festivalom čestný patronát. Počas aktuálneho ročníka si laureáti Grand Prix I, II a III miesta prevzali ocenenia z rúk JM rektora v podobe […]

Študijné návštevy študentov Collegium Humanum u zamestnávateľov

V končiacom sa akademickom roku 2022/23 mali naši študenti možnosť zúčastniť sa cyklu študijných návštev Collegium Humanum v najdôležitejších verejných inštitúciách v Poľsku.   Študenti navštívili: Najvyšší súd, Burzu cenných papierov, Snem poľskej republiky a Mazovské špecializované zdravotnícke centrum v Pruškove. Akademický rok 2022/23 bol bohatý na praktické prednášky a cvičenia v rámci študijných programov. A to pre čo najlepšiu prípravu našich študentov na požiadavky […]

Promócia absolventov a stretnutie s pedagógmi v Poznani

7. júla 2023 sa uskutočnila promócia študentov jednostupňového magisterského štúdia v odbore psychológia. Absolventi si slávnostne prevzali diplomy z rúk JM rektora prof. d. hab. Pawła Czarneckieho, MBA, dr h.c., honorárneho konzula Uzbekistanu.   Po slávnostnej promócii sa JM rektor stretol so študentmi, pedagógmi a zamestnancami Collegium Humanum v Poznani.   JM rektor odovzdal ocenenia a poďakovania študentom, ktorí v končiacom sa akademickom […]

Spolupracujeme s Poľským volejbalovým zväzom

2. augusta 2023 v hlavnom sídle Poľského volejbalového zväzu (PZPS) vo Varšave JM prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. – rektor Collegium Humanum, honorárny konzul Uzbekistanu, podpísal zmluvu o spolupráci s Jackom Sękom a Andrzejom Lemkom – členmi správnej rady reprezentujúcimi PZPS. Vďaka podpísanej zmluve budú mať poľskí volejbalisti možnosť využiť vzdelávaciu ponuku našej univerzity a vzdelávať sa […]

Deň otvorených dverí postgraduálnych štúdií

15. júla 2023 sa v sídle Collegium Humanum vo Varšave uskutočnil Deň otvorených dverí venovaný postgraduálnym štúdiám. Početní záujemcovia mali možnosť zúčastniť sa prednášok akademikov z Collegium Humanum. Spomedzi tém prednášok si mohli vybrať napríklad také, ktoré sa venovali mentálnemu tréningu v podnikaní, psychotraumatológii, ale aj témy z oblasti logopédie a neurologopédie.   Okrem časti venovanej prednáškam bol všetkým záujemcom […]

Návšteva JM rektora na pobočke v Rzešove

28. júna 2023 JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr. h.c, honorárny konzul Uzbekistanu🇺🇿 navštívil pobočku Collegium Humanum v Rzešove, kde sa stretol s pedagógmi, študentmi a administratívnymi pracovníkmi, aby sa im poďakoval za ich angažovanosť v končiacom sa akademickom roku. Počas stretnutia sa JM rektor všetkým poďakoval za prácu a angažovanosť v končiacom sa akademickom roku 2022/23 pričom tiež predstavil plán rozvoja na nadchádzajúci rok. JM rektor tiež […]

Víťazi plebiscitu Najlepší pedagóg a administratívny pracovník 2022/23

13. júla 2023 sa v sídle Collegium Humanum vo Varšave uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení plebiscitu Najlepší pedagóg a Najlepší administratívny pracovník Collegium Humanumv akademickom roku 22/23. Víťazi tohtoročnej edície si prevzali ocenenia z rúk JM prof. dr hab.Pawła Czarneckieho, MBA, dr h.c., honorárneho konzula Uzbekistanu. Je to už druhá edícia plebiscitu. Tohtoročnou novinkou je kategória o najlepšieho administratívneho pracovníka. Hlasovania sa […]

Prestížne členstvo Collegium Humanum v INQAAHE

Collegium Humanum sa stalo členom Medzinárodnej siete agentúr pre zabezpečenie kvality vysokého školstva (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – INQAAHE). Je to celosvetové združenie organizácií, ktoré sa zaoberajú teóriou aj praxou zabezpečenia kvality vo vysokoškolských inštitúciách. Vzniklo v dôsledku potreby akreditácie vysokoškolských inštitúcií v súvislosti s čoraz vyšším počtom inštitúcií tohto typu. Členstvo v INQAAHE […]