Collegium Humanum najlepšou univerzitou v lubelskom vojvodstve v roku 2023Collegium Humanum najlepšou univerzitou v lubelskom vojvodstve v roku 2023

Lubelská pobočka Collegium Humanum sa stala víťazom v ďalšej edícii vzdelávacieho plebiscitu Univerzita roka 2023 v lubelskom vojvodstve. S radosťou Vás informujeme, že vďaka Vašim početným hlasom získala naša univerzita prvé miesto spomedzi univerzít na území lubelského vojvodstva v rankingu vydavateľa Kurier Lubelski. Všetkým ďakujeme za podporu a hlasovanie!

Promócie absolventov v Košiciach – September 2023

Dňa 16. septembra 2023 nastala vzácna chvíľa pre Collegium Humanum – Košice. Po druhýkrát v histórii košickej pobočky sa uskutočnili slávnostné promócie absolventiek a absolventov v postgraduálnych študijných programoch MBA, MPH, MSc., LL.M., DBA, DSc. a ďalších. Je pre nás cťou, že sme mohli tento neopakovateľný moment prežiť spoločne s našimi absolventkami a absolventmi a ich rodinnými príslušníkmi. Elegancia prítomných dám a dôstojnosť pánov […]

Collegium Humanum na celoštátnom gala Vzdelávacieho plebiscitu 2022

4. marca 2023 sa na Kráľovskom zámku vo Varšave uskutočnilo celoštátne gala Vzdelávacieho plebiscitu 2022, ktoré organizovalo Polska Press Group. Finálové gala bolo vyvrcholením plebiscitu, ktorý hlasmi čitateľov regionálnych denníkov Polska Press Group, udelil tituly, v tom aj titul Poľská univerzita roka 2022. Slávnosti sa zúčastnili finalisti, čiže víťazi každej kategórie z každého vojvodstva. Slávnostného gala sa zúčastnil […]

Promócie absolventov v Košiciach – Október 2022

Dňa 16. októbra 2022 nastala vzácna chvíľa pre Collegium Humanum – Košice. Prvýkrát v histórii košickej pobočky sa uskutočnili slávnostné promócie absolventiek a absolventov vo všetkých študijných programoch. Je pre nás cťou, že sme mohli tento neopakovateľný moment prežiť spoločne s našimi absolventkami a absolventmi a ich rodinnými príslušníkmi. Elegancia prítomných dám a dôstojnosť pánov len podčiarkli vznešenosť tohto ceremoniálu, ktorý […]

Vianočná vigília Collegium Humanum v Varšave

15. decembra 2021 sa v konferenčnom centre West Gate vo Varšave uskutočnila Vianočná vigília pre študentov, vyučujúcich a priateľov Collegium Humanum. Počas večera bohatého na zaujímavý program si hostia vypočuli príhovor JM rektora univerzity – prof. dr. hab. Pawła Czarneckieho, MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c., mohli si pozrieť umelecké vystúpenie skupiny Art. Jazz alebo tiež využiť sviatočný foto […]

Executive MBA Collegium Humanum v prestížnom Ratingu programov MBA 2020 SEM FORUM

V prestížnom Ratingu programov MBA 2020 Asociácie manažérskeho vzdelávania FORUM štúdium Executive Master of Business Administration na Collegium Humanum získalo veľmi vysoké hodnotenie – Profesionálnu triedu. Ranking MBA Asociácie manažérskeho vzdelávania FORUM je jedným z najstarších systémov hodnotenia programov MBA v Poľsku. Teší sa uznaniu ako objektívne, prehľadné a konštruktívne hodnotenie programov MBA. Kritériá ratingového hodnotenia štúdií MBA […]

Collegium Humanum členom prestížnej CEEMAN

Collegium Humanum sa pripojilo k CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies. CEEMAN je prestížnou medzinárodnou asociáciou, ktorá vznikla v roku 1993 a ktorá podporuje rozvoj manažmentu na rôznych úrovniach – zvlášť zvyšovaním kvality vzdelávania v oblasti riadenia. Túto misiu realizuje prostredníctvom rôznych iniciatív organizovaných asociáciou CEEMAN, čo zahŕňa organizovanie konferencií a sieťovú podporu v […]

Collegium Humanum sa stalo signatárom iniciatívy Principles for Responsible Management (PRME)

Collegium Humanum sa stalo signatárom iniciatívy Principles for Responsible Management (PRME).   PRME je fórum popredných svetových univerzít manažmentu, pôsobiacich pod záštitou Organizácie spojených národov (OSN). Jeho cieľom je formovanie postoja spoločenskej zodpovednosti medzi budúcimi vodcami v biznise, politike a v iných oblastiach verejného života.   Víziou PRME je realizácia 17. Cieľov vyrovnaného rozvoja prostredníctvom zodpovedného manažérskeho vzdelávania.

Promócie absolventov MBA a LL.M vo Varšave

Dňa 24. júna 2020 sa v sídle Collegium Humanum vo Varšave uskutočnila slávnostná promócia absolventov postgraduálneho štúdia Master of Business Administration (MBA) a Master of Laws (LL.M). Slávnosti sa zúčastnili JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. – rektor Collegium Humanum vo Varšave, spolu s prorektormi Mgr. Aleksandrou Nowosad, MBA, a Mgr. Michałom Jurczykom, MBA.  V mene absolventov sa prihovoril zástupca […]

Collegium Humanum v Business Graduates Association & Association of MBA’s v Londýne

Collegium Humanum sa stalo členom prestížnej britskej BGA (Business Graduates Association), ktorá je časťou Association of MBA’s v Londýne vo Veľkej Británii. MBA&BGA pôsobí od roku 1967 a je najznámejšou inštitúciou na svete, ktorá udeľuje medzinárodné akreditácie pre vysoké školy s programami MBA (Master of Business Administration). Akreditácia AMBA, ktorú udeľuje Association of MBA&BGA, je najprestížnejšou akreditáciou pre postgraduálne […]