Stretnutie športovcov Collegium Humanum s predsedom PKOL

23. februára 2023 sa uskutočnilo stretnutie športovcov Collegium Humanum s predsedom PKOL pod záštitou: JM prof. dr hab. Pawła Czarneckieho – rektora Collegium Humanum, MBA, dr h.c., honorárneho konzula Uzbekistanu a predsedu poľského olympijského výboru prof. h.c., dr h.c. Andrzeja Kraśnickieho. Zhodnotenie úspechov našich športovcov sa uskutočnilo v Olympijskom centre sv. Jána Pavla II. Počas stretnutia boli ocenení športovci reprezentujúci spoločenstvo Collegium Humanum: […]

Zlatá medaila úspechu Collegium Humanum pre Izabelu Trojanowsku

4. marca 2023 vo varšavskom divadle Palladium, počas promočnej slávnosti absolventov postgraduálneho štúdia, bola známa poľská speváčka a herečka Izabela Trojanowska, ocenená Zlatou medailou úspechu Collegium Humanum. Zlatú medailu úspechu odovzdal Izabele Trojanowskej JM rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu. JM rektor vyjadril uznanie dielu tejto umelkyne. Ocenenie bolo Izabele Trojanowskej […]

Návšteva JM rektora na pobočke Collegium Humanum v Rzešove

7. februára 2023 JM rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu v Poľsku navštívil pobočku Collegium Humanum v Rzešove.   V sídle univerzity na al. Generala Leopolda Okulickieho 10, bol prof. CH dr Henryk Pietrzak, MBA vymenovaný za prorektora detašovaného pracoviska Collegium Humanum v Rzešove, mrg. Monika Wild-Urbanek za riaditeľku Inštitútu psychológie a pedagogiky detašovaného pracoviska v Rzešove. Mgr. Krystyna […]

Kardinál Gerhard Müller na Collegium Humanum vo Vroclavy

V piatok, 17. februára 2023 navštívil Collegium Humanum vo Vroclavy kardinál Gerhard Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery a pred tým biskup Ratyzbonu. Patrí do úzkeho kruhu spolupracovníkov pápeža Františka.   V sídle Collegium Humanum v srdci starého mesta vo Vroclavy na ul. Olawskej 11, kardinál Müller predniesol prednášku na tému „Srdce, rozum, veda, psychológia a obchod. Cirkev a viera – majú ešte […]

Akreditácia Poľskej akreditačnej komisie (Polska Komisja Akredytacyjna PKA) pre odbor psychológa v Rzešove

Prezídium Poľskej akreditačnej komisie (PKA) po uskutočnení programového posudzovania a návštevy na pobočke vydala pozitívne hodnotenie pre jednostupňové magisterské štúdium v odbore psychológia na Collegium Humanum detašovaného pracoviska v Rzešove. Proces vzdelávania „umožňuje študentom v odbore psychológia dosiahnuť požadované výsledky vzdelávania na jednostupňovom magisterskom štúdiu s praktickým profilom“.   PKA udelila svoju akreditáciu na obdobie 5 rokov.   Ďakujeme našim študentom, pedagógom a parterom za angažovanosť a rozvoj […]

Deň otvorených dverí vo Varšave

26. januára sa na Collegium Humanum vo Varšave uskutočnil Deň otvorených dverí Na účastníkov čakali: laboratórium Virtual Reality – virtuálne laboratórium ponúkajúce možnosť zúčastniť sa experimentov a skúseností prezentujúcich vybranú časť aktuálnych poznatkov v oblasti kognitívnej psychológie, pod vedením: mgr Marcin Kwiatkowski, člen hlavnej správnej rady Poľskej psychologickej asociácie prednáška na tému „Protokol a etika v podnikaní“ od Andrzeja Braitera, poľského úradníka, diplomata, […]

Návšteva JM rektora Collegium Humanum v Poznani

Dňa 26. januára 2023 sa v sídle Collegium Humanum v Poznani, na ulici Sv. Michala 43, uskutočnilo stretnutie JM rektora Collegium Humanum prof. dr. hab. Pawła Czarneckieho, MBA, dr. h.c. honorárneho konzula Uzbekistanu s akademickým zborom, administratívnymi zamestnancami a študentmi Collegium Humanum v Poznani. Akademický zbor reprezentovali prorektor Collegium Humanum v Poznani mgr Piotr Dwornicki, MBA, riaditeľ Inštitútu Collegium Humanum v Poznani dr Filip Szymczak, riaditeľ […]

Youth for Inclusion, čiže ako pôsobíme proti netolerancie a diskriminácii. Stretnutie v Ratuši v Rzešove

Dňa 26. januára 2023 sa v Ratuši v Rzešove uskutočnilo stretnutie týkajúce sa realizácie projektu Youth for Inclusion. V rámci projektu majú byť v Rzešove organizované školenia a stretnutia pre mládež, na tému pôsobenia proti netolerancii a diskriminácii (projekt je adresovaný poľskej a ukrajinskej mládeži). Na akcii naplánovanej na koniec mája sa očakáva aj účasť študentov Collegium Humanum ako spoluorganizátorov aj prednášajúcich.    Školenia […]

Výsledky vianočnej súťaže Be More Humanum

Dňa 19. januára 2023 na rektoráte Collegium Humanum vo Varšave JM prof. dr hab. Pawel Czarnecki, MBA, dr h.c. Honorárny konzul Uzbekistanu a rektor Collegium Humanum odovzdal ocenenia vianočnej súťaže Be More Humanum, ktorá bola zorganizovaná pre študentov našej univerzity. Ďakujeme za všetky prihlásené práce. Teší nás, že študenti Collegium Humanum v tak hojnom počte a tak ochotne podporujú núdznych.   Rozhodcovia tejto […]

Akreditácia Poľskej akreditačnej komisie (Polska Komisja Akredytacyjna PKA) pre odbor psychológa v Poznani

Prezídium Poľskej akreditačnej komisie (PKA) po uskutočnení programového posudzovania a návštevy na pobočke vydala pozitívne hodnotenie pre jednostupňové magisterské štúdium v odbore psychológia na Collegium Humanum detašovaného pracoviska v Poznani. Proces vzdelávania „umožňuje študentom v odbore psychológia dosiahnuť požadované výsledky vzdelávania na jednostupňovom magisterskom štúdiu s praktickým profilom“. Zároveň bolo zdôraznené, že boli splenené všetky kritériá stanovené záväzným nariadením ministra vedy a vysokého školstva.   […]