Prednáška Rafała Brzosku – predsedu a zakladateľa Grupy InPost na inaugurácii roka 2023/24

Počas inaugurácie akademického roka 2023/24 Rafał Brzoska – predseda a zakladateľ Grupy InPost predniesol prednášku pod názvom.: Vzdelávanie a nové technológie – cesta k úspechu.   Vo svojej prednáške Rafał Brzoska hovoril o hrboľatých začiatkoch InPostu, spôsoboch pre dosiahnutie úspechu, vyrovnanom rozvoji a plánoch firmy do budúcnosti. Našim študentom a študentkám venoval pár motivačných slov.   „Pre dosiahnutie úspechu je potrebné neustále ho naháňať… […]

Titul čestný profesor pre robota Mika – CEO Dictador

26. októbra, počas slávnostnej inaugurácie akademického roka 2023/24 došlo k prvej, historicky bezprecedentnej akademickej udalosti svetového formátu. JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu odovzdal titul čestného profesora Honorowego Collegium Humanum humanoidnému robotovi Mika, ktorý je CEO firmy Dictador. Titul čestného profesora bol udelený za transformáciu globálnej  investičnej značky rumov Dictador do sveta digitálnych aktív. […]

Kardinál K. Nycz posvätil nové sídlo univerzity vo Varšave

26. októbra 2023 počas slávnostnej inaugurácie akademického roka 2023/24 JE Kazimierz kard. Nycz – varšavský arcibiskup metropolita požehnal nové sídlo univerzity na al. Jerozolimskich 133A vo Varšave. „Požehnanie budovy sa predovšetkým spája s požehnaním osôb, ktoré tu budú pracovať a študovať.” – povedal JE kardinál Nycz. Chór varšavskej katedrály po požehnaní zaspieval Bogurodzicę – poľská náboženská a národná pieseň, ktorá plnila […]

Inaugurácia akademického roka 2023/24 v novom sídle vo Varšave

26. októbra sa v novom sídle univerzity vo Varšave uskutočnila slávnostná inaugurácia Akademického roka 2023/24.     Inauguračná slávnosť zahájenia roka je vždy dôležitou udalosťou v živote univerzity. Tohtoročná slávnosť bola o to dôležitejšia, že sa prvý krát uskutočnila na pôde kampusu kampusu Collegium Humanum.    Inauguráciu svojou prítomnosťou poctili mnohí hostia, m. in.: JE Gerhard kard. Müller – Prefekt […]

Spolupráca Collegium Humanum s Polpharma S.A. – najväčšou farmaceutickou firmou v Poľsku

Dňa 23. februára 2022 JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. rektor Collegium Humanum a pán mgr farm. Sebastian Szymanek predseda správnej rady Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. podpísali vo Varšave zmluvu o spolupráci. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma  S.A. prevzali záštitu nad postgraduálnymi štúdiami realizovanými na Collegium Humanum m. in.: MBA-Klinické výskumy, MBA- Zdravotnícky manažment, MPH- Verejné zdravie, DBA-Klinické výskumy, DBA- Zdravotnícky manažment, DPH- Doctor of Public Health.  Zmluva uzavretá medzi Collegium Humanum a  Polpharma S.A. sa týka aj […]

Collegium Humanum a Hlavná hasičská škola spájajú sily pri realizácii vedeckých projektov

27. júla 2021, počas slávnostného večera pri príležitosti promócie absolventov Collegium Humanum v hudobnom divadle ROMA vo Varšave, JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki – rektor Collegium Humanum, vymenoval nových členov Konventu – Konzultačnej rady pre biznis Collegium Humanum.   Nomináciu získali: – Przemysław Cichocki, EMBA, DBA, člen vedenia Legionovského okresu, – JM rektor – veliteľ Hlavnej […]

Slávnostné odovzdávanie Zlatých medailí Collegium Humanum

    V nedeľu, 27. júna 2021, v Národnom hudobnom divadle „Roma“ vo Varšave, počas slávnostnej promócie a odovzdávania diplomov absolventom postgraduálnych štúdií: Executive MBA, LL.M, DBA, LL.D, DPH, DPA, MSc. JM prof. dr hab. Paweł Czarnecký, MBA, DBA, LL.M, Dr h.c. rektor Collegium Humanum, udelil najvyššie vyznamenania univerzity, Zlatú medailu Collegium Humanum, udeľované  za vynikajúce výsledky v sociálnej, podnikateľskej, vedeckej a pedagogickej činnosti v Poľsku aj vo svete. Zlatými […]

Slávnostná promócia absolventov štúdií: MBA, DBA, LL.M, LL.D, DPH a MSc. Psychotraumatológia

    V nedeľu 27. júna 2021, sa v Národnom hudobnom divadle  „Roma” vo Varšave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom postgraduálnych štúdií: Executive MBA, MBA – Manažment v zdravotníctve, MBA – Klinické výskumy, MBA – Vodcovstvo a Coaching, Master of Laws (LL.M), Doctor of Business Administration (DBA), Doctor of Laws (LL.D), Doctor of Public Health (DPH), […]

Naša študentka získala ďalšie zlaté medaily

Dominika Kulaga, študentka 2. ročníka psychológie na pobočke Collegium Humanum v Rzešove, sa stala dvojnásobnou Akademickou majsterkou Poľska v plávaní! Sú to ďalšie športové úspechy Dominiky, ktorá tiež zastáva funkciu predsedníčky univerzitného klubu AZS CH. Na Akademických majstrovstvách Poľska 2021 v plávaní, ktoré sa uskutočnili v dňoch 11.-12. júna 2021, Dominika vybojovala zlato až v dvoch disciplínach: na 50 a 100 m […]

Spolupráca Collegium Humanum s Podkarpatským inovačným centrom v Rzešove

V piatok 7. augusta 2020 o 12.00 hod. Vás pozývame v spolupráci s Nadáciou Instytut Świadomości na odbornú diskusiu za účasti organizácií poskytujúcich starostlivosť o pacientov a seniorov. Témou stretnutia je: Pacient, ktorý pozná systém zdravotnej starostlivosti.   Diskusie sa zúčastnia: prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. – rektor Collegium Humanum, prof. dr hab. n. med. Robert Gil – vedúci pracovník Kliniky invazívnej kardiológie Ústrednej fakultnej […]