Celonárodná vedecká konferencia „Stop samovraždám detí a mládeže“ v Rzešove

16. novembra 2023 sa uskutočnila konferencia, ktorú Collegium Humanum v Rzešove zorganizovalo v spolupráci s Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Počas tejto udalosti sa odborníci z psychológie, predstavitelia akademickej obce a naši prednášajúci venovali takým témam, ako napr.: smrť očami dieťaťa, príčiny samovrážd detí a mládeže, samovraždy a pandémia COVID-19, učiteľ – záchranár „prvého kontaktu“.

Konferencie sa zúčastnili: dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, mgr Magdalena Zorić, dr n. med. Marzena Pelc-Dymon, prof. CH dr Artur Grzesik, mgr Dariusz Miziołek, Agnieszka Jankowska-Rachel, dr Stanisław Kusiak, prof. CH dr Henryk Pietrzak.

Konferencia za uskutočnila pod záštitou manželky poľského prezidenta Agaty Kornhauser-Dudy

Program odporúčalo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Záštitu nad konferenciu tiež prevzali: Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, Ministerstwo Rodziny I i Polityki Społecznej, združenie Les orphelins.

Mediálnymi partnermi boli: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, nowiny24, Tygodnik Nadwiślański, Radio Via, Humanum TV, Radio Leliwa, TVL Telewizja Lokalna, Gość Niedzielny.

Srdečne ďakujeme všetkým partnerom aj účastníkom konferencie.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348