Collegiada 2022. Integračné školenie rady pre študentskú samosprávu vo Visle

V dňoch 3.-6. októbra 2022 sa vo Visle uskutočnil školiaco-integračný výjazd členov Univerzitnej rady pre študentskú samosprávu Collegium Humanum Varšava a pobočiek v Rzešove, Poznani a Vroclavy. Štyri integračné dni boli príležitosťou pre výmenu skúseností, získanie poznatkov a budovanie vzťahov.


Počas Collegiady sa študenti zúčastnili rôznych panelových diskusií a seminárov. Ich tematika sa týkala komunikácie, riadenia úloh, vodcovstva a plánovania činností.  Súčasťou programu bola aj prednáška týkajúca sa práv a povinností študenta, venovaná otázkam spojeným so systémom udeľovania štipendií a kreditov ECTS.


Spolu so študentmi debatovali prof. Robert Jeżewski, prorektor pobočky vo Vroclavy a dr Filip Szymczak, riaditeľ Inštitútu manažmentu na pobočke v Poznani. 


Veľká angažovanosť členov Univerzitnej rady pre študentskú samosprávu Collegium Humanum počas tohtoročnej Collegiady je najlepším dôkazom toho, že študenti si chcú svoje povinnosti plniť čo najprofesionálnejšie.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348