Collegium Humanum členom prestížnej CEEMAN

Collegium Humanum sa pripojilo k CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies.

CEEMAN je prestížnou medzinárodnou asociáciou, ktorá vznikla v roku 1993 a ktorá podporuje rozvoj manažmentu na rôznych úrovniach – zvlášť zvyšovaním kvality vzdelávania v oblasti riadenia. Túto misiu realizuje prostredníctvom rôznych iniciatív organizovaných asociáciou CEEMAN, čo zahŕňa organizovanie konferencií a sieťovú podporu v rámci asociácie, poradenstvo, rozvoj vzdelávania a formácie v rozsahu manažmentu ako aj vedenie výskumov.


Asociácia CEEMAN má globálnu pôsobnosť a združuje členov z vyše 50 štátov na 5 kontinentoch.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu

Zámocká 34, 811 01 Bratislava (Staré Mesto-Hrad), Slovensko

 

IČO 381457997

DIČ PL5252765348