Collegium Humanum na I mieste najviac vyberaných univerzít v roku 2022 podľa MEiN 

Ministerstvo vzdelávania a vedy (MEiN) koncom roka 2022 publikovalo výsledky prijímacích konaní na vysokoškolské štúdiá v akademickom roku 2022/2023. Spomedzi súkromných univerzít ponúkajúcich dištančnú formu štúdia sa najväčšiemu záujmu tešilo Collegium Humanum. Obsadili sme tak 1. miesto v rankingu. V akademickom roku 2022/2023 naša univerzita prijala na všetky študijné odbory na všetkých pobočkách vyše 7 640 študentov.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348