Collegium Humanum sa stalo členom Asociácie zamestnávateľov Západného Pomoria

Collegium Humanum sa pripojilo k Asociácii zamestnávateľov Západného Pomoria Lewiatan (ZPPZ). ZPPZ Lewiatan je časťou Konfederácie Lewiatan – vplyvnej obchodnej organizácie, ktorá reprezentuje zamestnávateľov v Poľsku aj v Európe.

ZPZZ Lewiatan vo svojej činnosti využíva synergiu biznisu, vedy, médií a politiky. Organizácia sa venuje iniciatívam rôzneho druhu, cieľom ktorých je m. in. rozvoj dobrej praxe riadenia, vylepšovanie podmienok v biznise, vytváranie lepších zákonov, zvyšovanie zamestnanosti ako aj zvyšovanie sociálneho kapitálu. Prítomnosť Collegium Humanum medzi členmi ZPPZ Lewiatan posilňuje vzdelávací aspekt činnosti asociácie prostredníctvom posilnenia skupiny expertov m. in. v oblasti vodcovstva v biznise.

 

Viac informácií o ZPPZ Lewiatan sa nachádza na internetovej stránke asociácie.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348