COLLEGIUM HUMANUM víťazom tohtoročnej edície Edukačného plebiscitu v podkarpatskom vojvodstve – UNIVERZITA ROKA

Skončila sa ďalšia edícia Veľkého edukačného plebiscitu, v ktorom sme získali hrdé prvé miesto v kategórii UNIVERZITA ROKA! Na toto prvé miesto sme hrdí o to viac, že sa tešíme dvojakému víťazstvu.


Pani dr Małgorzata Dubis, MBA, prof. CH-SGM, ako žena zvíťazila v kategórii Akademický učiteľ. Ocenená bola jej kreativita, schopnosť odovzdávať poznatky s vášňou, priateľský prístup k študentom a jej srdečnosť.


Je to veľká radosť pre všetkých, ktorí tvoria tím Collegium Humanum, všetkým zo srdca ďakujem za odovzdané hlasy, za dôveru a výber našej Univerzity – hovorí JM rektor Paweł Czarnecki.


Na Collegium Humanum v odboroch psychológia a pedagogika študentom zabezpečujeme vhodné podmienky štúdia, prispôsobené ich individuálnym záujmom, pripravujúc absolventov pre potreby súčasného trhu práce. Toto ocenenie nás motivuje k intenzívnejšej práci a rozvíjaniu vzdelávacej ponuky.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348