Deň otvorených dverí vo Varšave

26. januára sa na Collegium Humanum vo Varšave uskutočnil Deň otvorených dverí

Na účastníkov čakali:

  • laboratórium Virtual Reality – virtuálne laboratórium ponúkajúce možnosť zúčastniť sa experimentov a skúseností prezentujúcich vybranú časť aktuálnych poznatkov v oblasti kognitívnej psychológie, pod vedením: mgr Marcin Kwiatkowski, člen hlavnej správnej rady Poľskej psychologickej asociácie
  • prednáška na tému „Protokol a etika v podnikaní“ od Andrzeja Braitera, poľského úradníka, diplomata, čestného veľvyslanca, čestného občana Brazílie, ktorý sa podelil o svoje praktické a odborné znalosti.

Študentom boli k dispozícii aj pracovníci študijného oddelenia našej univerzity.

Študenti Collegium Humanum sa podelili o svoje skúsenosti zo štúdia na našej univerzite a poskytli informácie o praktickej stránke študentského života. Pedagogický zbor zas poskytoval informácie súvisiace s ponukou vzdelávania, podmienkami prijímacieho konania a výhodami štúdia na našej univerzite.

Collegium Humanum otvára prijímacie konanie na štúdium:

  • jednostupňové magisterské v odboroch:

psychológia, právo, predškolská a elementárna pedagogika

  • bakalárske a magisterské v odboroch:

manažment, administratíva, financie a účtovníctvo, pedagogika

  • postgraduálne, m. in.:

Master of Business Administration (MBA), DBA, LL.M a iné.

Našim študentom zabezpečujeme výhodné podmienky štúdia, prispôsobíme sa ich individuálnym záujmom a našich absolventov pripravíme pre aktuálne potreby pracovného trhu.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348