„Depresia u detí a dospievajúcich – diagnostika, podpora, prevencia“ konferencia vo Vroclavy

15. júna sa v sídle Collegium Humanum vo Vroclavy na Olavskej ul. 11 uskutočnila metodicko-školiaca konferencia pod názvom „Depresia u detí a dospievajúcich – diagnostika, podpora, prevencia“.

Experti psychológie, vrátane našich prednášajúcich sa venovali takým témam, ako: vyhorenie v povolaní učiteľa, depresia detí a dospievajúcich, samovražda a sebapoškodzovanie či suicidalita mládeže.


Konferenciu slávnostne otvoril JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., rektor Collegium Humanum, honorárny konzul Uzbekistanu. Poukázal na to, aké dôležité je vo vzdelávaní venovať sa téme spojenej s psychickými a zdravotnými problémami detí a mládeže a tiež aké potrebné je školenie a vzdelávanie učiteľov v tejto oblasti.


Medzi účastníkmi sa ocitli aj: riaditeľ kancelárie vroclavského akademického centra Tomasz Janoś, a zástupkyňa riaditeľa kancelárie vroclavského akademického centra Monika Sochacka, prof. CH dr Teresa Panas – riaditeľka Inštitútu psychológie a pedagogiky Collegium Humanum vo Varšave, dr Krzysztof Kałużny – Inštitút psychológie Collegium Humanum vo Vroclavy, dr Joanna Halicka-Masłowska – Inštitút psychológie Collegium Humanum vo Vroclavy, Magdalena Semrau – Inštitút psychológie Collegium Humanum vo Vroclavy.


Patronát nad konferenciou prevzal prezident mesta Vroclav Jacek Sutryk a JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu.


 Mediálnymi partnermi boli: Humanum Tv a PolandGo.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348