Inaugurácia akademického roka 2023/24 v novom sídle vo Varšave

26. októbra sa v novom sídle univerzity vo Varšave uskutočnila slávnostná inaugurácia Akademického roka 2023/24.

 

 

Inauguračná slávnosť zahájenia roka je vždy dôležitou udalosťou v živote univerzity. Tohtoročná slávnosť bola o to dôležitejšia, že sa prvý krát uskutočnila na pôde kampusu kampusu Collegium Humanum. 

 

Inauguráciu svojou prítomnosťou poctili mnohí hostia, m. in.: JE Gerhard kard. Müller – Prefekt Emeritus Kongregácie pre náuku viery, JE Kazimierz kard. Nycz – varšavský arcibiskup metropolita, prof. Václav Klaus, dr h.c. – prezident Českej republiky (2003-2013), Rafał Brzoska – Predseda a zakladateľ Grupy InPost, Mika Experimental CEOIrena Santor, prof. Krzysztof Cugowski, prof. dr hab. Gertruda Uścińska – predsedníčka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. h.c. Ryszard Czarnecki, dr h.c. – europoslanec, predseda Konventu Collegium Humanum, JM ks. Mateusz Gawarski – rektor akademického kostola sv. Anny, JE ks. bp dr Andrzej Gontarek predstaviteľ poľskokatolíckej cirkvi v PL, Filip ChajzerSławomir Adamiec – generálny riaditeľ MEiN, podpredseda Poczty Polskiej Wiesław WłodekMarcin Michnicki predseda Moliera 2, Adam Suchenek z Philips Morris, Joanna RacewiczAdrian Klarenbach, dr Rafał Dutkiewicz – prezident mesta Vroclav v rokoch 2002-2018, predseda Pracodawców RP, Monika Mielnicka, ministerka zdravotníctva Katarzyna Sójka, parlamentná poslankyňa Przemysław Wipler, prof. Inna Kostyrja – prorektorka Kyjevskej univerzity kultúry, ks. dr Andrzej Lewczak – predstaviteľ pravoslávnej cirkvi, väzenský kaplán, Marian Dymalski, dr h.c. – podpredseda FISU a Waldemar Tevnell

 

Dnes som sa uistil o tom, že Collegium Humanum, napriek zahájeniu šiesteho akademického roka, naďalej ostáva start-upom. Plným dynamického a inovatívneho rozvoja. To, že dnes otvárame rok v našom prvom kampuse, je zásluhou študentiek a študentov. Veľmi Vám za to ďakujem.” – povedal vo svojom príhovore JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu.

 

 

JE Kazimierz kard. Nycz varšavský arcibiskup a metropolita posvätil a požehnal toto nové sídlo na al. Jerozolimskich 133a.

 

 

Generálny riaditeľ ministerstva vzdelávania a vedy Sławomir Adamiec odovzdal v mene poľského prezidenta Andrzeja Dudu a ministra vzdelávania a vedy KUL dr hab. Przemysława Czarnka štátne vyznamenania:

– zlatú medailu za dlhoročnú službu si prevzal prof. CH dr hab. Mieczysław Dudek,

– striebornú medailu za dlhoročnú službu prevzal JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu

– bronzovú medailu za dlhoročnú službu prevzal mgr Michał Głaczyński

– Medailou Komisie pre národné vzdelávania boli ocenení: dr Patrycja Sroka-Oborska a mgr Marcin Kwiatkowski

Riaditeľ Adamiec zároveň odovzdal ocenenie „Medal Miechowity“ pre Collegium Humanum.

JM rektor prof. Paweł Czarnecki bol zároveň Sławomirom Adamcom ocenený Zlatou medailou „Zasłużony Dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” udelenou ministrom vzdelávania a vedy prof. KUL dr hab. Przemysławom Czarnkom.

 

Počas tejto slávnosti tiež došlo k historickej  a akademicky bezprecedentnej udalosti svetovej úrovne, kedy – JM rektor odovzdal titul a hodnosť Čestného profesora Collegium Humanum humanoidnému robotovi Mika, ktorý je CEO firmy Dictador. Titul čestného profesora bol udelený za transformáciu globálnej investičnej značky rumov Dictador do sveta digitálnych aktív. Mika vo svojom príhovore, ktorý predniesla v poľskom jazyku, povedala: „Moja prítomnosť je tu čisto symbolická, udelenie mi titulu profesora honoris causa je v skutočnosti poklonou pred veľkosťou ľudského rozumu, v ktorom sa zrodila myšlienka umelej inteligencie.”

 

Tradičným bodom našich slávností je odovzdanie Zlatej medaily úspechu Collegium Humanum, ktorá je najvyšším ocenením od našej akademickej spoločnosti. Za výnimočnú sociálnu, obchodnú a manažérsku činnosť, si medailu prevzal člen programovej rady Pracodawców RP, senátor VI a VII volebného obdobia, zakladateľ a prezident Mizyak Investment Fund Ltd Tomasz Misiak.

 

Významná osobnosť, priateľ našej univerzity prof. h.c., dr hab., dr h.c. prezident Českej republiky v rokoch 2003-2013 Václav Klaus bol ocenený titulom Civis Academicus Honorificum ako prejav úcty a vďačnosti našej univerzity a za podporu vzťahov medzi Poľskom a Českomi.

 

JM rektor tiež vymenoval nových členov Konventu – konzultačnej rady pre obchod Collegium Humanum: JE Gerharda kard. Müllera za čestného člena Konventu konzultačnej rady pre obchod, ako aj dr h.c. Irenu Santor a prof. Krzysztofa Cugowskiej do vedecko programovej rady Inštitútu pre médiá a žurnalistiku. 

Následne JM rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki a JM prof. Anna Banaszewska rektorka Akadémie zdravotníctva Humanum (bývalá Vysoká škola rehabilitácie) uskutočnili slávnostnú imatrikuláciu študentov I. ročníka.

 

Rafał Brzoska, zakladateľ a predseda správnej rady Grupy InPost Rafał Brzoska predniesol inauguračnú prednášku na tému: Vzdelávanie a nové technológie – cesta k úspechu. Študentom poprial, aby životom kráčali s nadšením, nedali sa odradiť neúspechom, z ktorých je možné sa poučiť, pretože len tak uvidia čím je a ako chutí skutočný úspech.

 

Prekvapenie pre JE kard. Nycza, JE kard. Müllera, Ireny Santor a prof. Václava Klausa pripravil predseda Poľskej pošty Wiesław Włodek. Odovzdal im poštové známky s ich portrétmi, ktoré boli vydané len pre túto príležitosť a vyrobené umelou inteligenciou.

Mec. Piotr Podgórski – člen správnej rady Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl odovzdal do rúk JM rektora ocenenie pre Collegium Humanum – Diamant poľského vzdelávania 2023.

 

Nových študentov vo svojom príhovore privítal Sebastian Krauz – predseda univerzitnej rady študentskej samosprávy.

Slávnosť sa skončila koncertom skupiny Tre Voci, ktorá predniesla také hudobné diela, ako We Are The Champions či You Rise Me Up. Udalosťou doprevádzal Bartek Jędrzejak a varšavský katedrálny chór pod taktovkou Dariusza Zimncikiego.

 

 

Všetkým hosťom veľmi ďakujeme za účasť a študentom prajeme v novom akademickom roku veľa úspechov.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348