JE kardinál G. Müller a prof. P. Czarnek, minister pre vedu a vzdelávania v Collegium Humanum

12. mája 2023 v Rzešove, na pozvanie JM prof. dr hab.Pawła Czarneckieho- rektora Collegium Humanum, MBA, dr h.c.,honorárneho konzula Uzbekistanu, študentov a pedagógov Collegium Humanum v Rzešove, kardinál Gerhard Müller, emeritného prefekta  Kongregácie pre náuku viery, predniesol prednášku na tému: „Viera v Boha v súčasnom svete”.

„Je pre mňa veľkou radosťou byť s mladými ľuďmi, s ktorými môžem diskutovať o základných otázkach ľudskej existencie. Máme odpoveď na širokom základe rímsko-gréckej kultúry, ale tiež osobnú odpoveď vyplývajúcu z kresťanskej viery, že sme Božími deťmi, stávame sa priateľmi Boha a to je veľká perspektíva aj pre budúcnosť“ – povedal JE kardinál Müller.

„Stretnutia sa zúčastnilo okolo 250 osôb. Pre našu akademickú obec to bola nesmierne dôležitá udalosť tak vedecky ako aj duchovne. Sme vďační, že sme mohli zažiť stretnutie, na ktorom nám tak významná osobnosť Cirkvi rozprávala o tom, ako je to s vierou v súčasnom svete“ povedal JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki- rektor Collegium Humanum honorárny konzul Uzbekistanu

Stretnutie s JE Gerhardem Müllerem poctil svojou účasťou minister prof. dr hab. Przemysław Czarnek, minister pre vedu a vzdelávanie, ktorý vo svojom vystúpení zdôraznil úlohu a význam vedeckej aj spoločenskej činnosti. Zablahoželal všetkým maturantom.

 

JE kardinála sprevádzal súkromný tajomník, prelát dr Sławomir Śledziewski, ktorý tlmočil všetky vystúpenia nášho hosťa.

Obsahom stretnutia bola aj diskusia, počas ktorej hostia kládli otázky týkajúce sa problematiky dotknutej témy. Na záver JE kardinál podpisoval knihy, ktorých je autorom.

Stretnutia sa zúčastnilo 250 hostí. Tak z prostredia Collegium Humanum (vyučujúci, študenti a administratívni pracovníci), ako aj predstavitelia samosprávy, duchovní, žiaci a učitelia rzešovských základných a stredných škôl. Všetkým srdečne ďakujeme za účasť a zvlášť ďakujeme:

– vicemaršálkovi podkarpatského vojvodstva – Stanisławovi Kruczkovi

 • radnému podkarpatského vojvodstva– Karolovi Ożógovi
 • vicestarostke Ropčicko-Sendžičovského okresu– Bernadete Frysztak
 • radnejmesta Rzešov, riaditeľke Zespołu Szkół Społecznych nr 2 v Rzešove – Grażyne Šaramy
 • riaditeľke podkarpatskej skupine vojvodských centier Podkarpatské centrum pre vzdelávanie učiteľov v Ruešove – Krystyne Wróblewskej
 • riaditeľovi odboru pre ochranu životného prostredia maršalkovského úradu podkarpatského vojvodstva v Rzešove – Andrzejovi Kuligovi
 • v mene rzešovského starostu Józefa Jodłowskieho – Dominike Kosior
 • v mene riaditeľa vojvodského úradu práce v RzešoveTomasza Czopa – vedúcemu oddelenia vlastných projektov – Damianovi Chaberovi
 • riaditeľovi katechetického oddelenia rzešovskej diecézy– ks. dr. Markovi Winiarskiemu
 • správcovi farnosti Krista Kráľa v Rzešove – ks. dr. Januszovi Podlaszczakovi
 • žiakom a učiteľom Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek z Rzešova
 • žiakom a učiteľom Społecznego Liceum Ogólnokształcącego v Rzešove

  Médiám ďakujeme za prítomnosť a podané správy -Polskie Radio Rzešov, Radio Via, Portal informacyjny nowiny24.pl, TVP3 Rzešov

  https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/kardynal-muller-w-rzeszowskim-collegium-humanum

https://www.facebook.com/CzarnekPL/

https://www.facebook.com/kardinalmuller

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348