JM Rektor Collegium Humanum bol vyznamenaný medailou “Labor Omnia Vinicit” „Úsilie všetko prekoná”

8. júla 2022 na pobočke Collegium Humanum v Poznani sa uskutočnila výnimočná udalosť. JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki bol vyznamenaný medailou „Labor Omnia Vincit” za pedagogickú, vzdelávaciu a sociálnu činnosť. Medailu mu udelila Kapitula spoločnosti Hipolita Cegielskieho. JM rektora prof. P. Czarneckieho  v mene dr. Mariana Króla, prezidenta THC, ocenil Dominik Górny, tajomník správnej rady spoločnosti.


  Tejto významnej udalosti sa zúčastnili predstavitelia vedenia a akademickej obce Collegium Humanum. Maxima obsiahnutá v názve medaily – „Labor Omnia Vincit” hovorí, že „Úsilie všetko prekoná”. 


Vyznamenania udelené Kapitulou spoločnosti Hipolita Cegielskieho sú takmer 25 rokov preberané rozličnými osobnosťami z Poľska, Európy, USA, Austrálie a iných častí sveta. Pre toto vyznamenanie môžu byť navrhované dôveryhodné osobnosti, predchádzajúci laureáti a členovia kapituly.


„Ďakujem za toto výnimočné vyznamenanie, ktoré mi bolo odovzdané na mieste tak dôležitom pre našu univerzitu, akým je Poznaň – srdce Veľkopoľska, kde sme s vynaložením veľkého úsilia založili, vedieme a rozvíjame našu pobočku” – povedal JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, rektor Collegium Humanum.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348