JM rektor Collegium Humanum na XXXI Ekonomickom fóre v Karpači

V dňoch 6. – 8. septembra 2022 sa v hoteli Gołębiewski v Karpači uskutoční XXXI Ekonomické fórum. 417. plenárnych zasadaní sa zúčastní okolo 4 tisíc hostí z Poľska, Európy a stredo-východnej Ázie. Tejto udalosti sa zúčastní aj JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki – rektor Collegium Humanum, ktorý dostal pozvanie do panelovej diskusie pod názvom „Efektívny vzdelávací systém kľúčom k rozvoju“. Účasť pána rektora sa predpokladá na 1. časť, ktorá sa uskutoční 7. septembra v čase o 20:00 – 21:00 (vzhľadom na veľký záujem zo strany zúčastnených bola debata rozdelená na dve časti).


Ekonomické fórum, ktoré sa organizuje od roku 1992, je najdôležitejšou udalosťou a stretnutím elít zo sveta politiky a obchodu v Európe. Každý rok hostí významné osobnosti, v tom ministrov, premiérov, osobnosti zo sveta politiky, obchodu, vedy či podnikania. Ekonomické fórum je predovšetkým platformou pre stretnutia, plenárne zasadania, diskusné panely a výmenu názorov medzi expertmi. Debaty sú sústredené okolo vopred pripravených tematických kôl a to v takých oblastiach, ako m. in. bezpečnosť, médiá, komunikácia, zdravotníctvo, politika, vzdelávanie, export, medzinárodná politika, manažment a obchod, vyrovnaný rast a iné. Tohtoročného fóra sa zúčastní aj rektor Collegium Humanum – prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c.


Jeho Magnificencia rektor bol pozvaný zúčastniť sa diskusného panelu pod názvom „EFEKTÍVNY VZDELÁVACÍ SYSTÉM KĽÚČOM K ROZVOJU”.

Diskusie sa zúčastnia aj takí experti, ako m.in.:

– prof. Andreas Kaplan, rektor kempusu v Paríži, ESCP Business School, Nemecko

– Åsa Fahlén, predsedníčka národného zväzu učiteľov, Švédsko

– prof. Beata Telążka, prorektorka krakovskej Akadémie aplikovaných vied v Jelenej Hore, Poľsko

– dr Paweł Poszytek, generálny riaditeľ nadácie pre rozvoj systému vzdelávania, Poľsko

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348