JM Rektor na návšteve Ministerstva vysokého školstva a inovácií v Uzbekistane

Dňa 29. apríla 2023 JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki- rektor Collegium Humanum, MBA, Dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu sa ako zahraničný pozorovateľ  ústavného referenda v Uzbekistane stretol s Komiljonem Karimovom prvým viceministrom vysokého školstva, vedy a inovácií – Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, s ktorým prebrali dôležité otázky spolupráce v oblasti vzdelávania a vedeckých výskumov ako aj organizácie štúdia na detašovanom pracovisku Collegium Humanum v Andijon, Collegium Humanum Warsaw Management University Andijan branch.

JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki- rektor Collegium Humanum, MBA, Dr h.c, honorárny konzul Uzbekistanu zvlášť vyjadril svoju podporu reformám vzdelávania v Uzbekistane a zdôraznil význam rozvoja moderného systému vzdelávania pre budúcnosť tejto krajiny. 

Collegium Humanum je prvou a jedinou univerzitou z Poľska, ktorá otvorila svoju pobočku a ponúka vzdelávanie v Uzbekistane na Collegium Humanum Warsaw Managment University Andijan branch.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348