Kardinál K. Nycz posvätil nové sídlo univerzity vo Varšave

26. októbra 2023 počas slávnostnej inaugurácie akademického roka 2023/24 JE Kazimierz kard. Nycz – varšavský arcibiskup metropolita požehnal nové sídlo univerzity na al. Jerozolimskich 133A vo Varšave.


„Požehnanie budovy sa predovšetkým spája s požehnaním osôb, ktoré tu budú pracovať a študovať.” – povedal JE kardinál Nycz.


Chór varšavskej katedrály po požehnaní zaspieval Bogurodzicę – poľská náboženská a národná pieseň, ktorá plnila úlohu národnej hymny.

JE kardinálovi Nyczovi s úctou ďakujeme za účasť na našej slávnosti.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348