Konferencia „Aktuálne výzvy v riadení a smer pre budúcnosť“

16. júla 2023 sa v sídle Collegium Humanum uskutočnila vedecká konferencia „Aktuálne výzvy v riadení a smer pre budúcnosť“ v rámci projektu „Humanowski Festiwal Nauki“, „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” financovaná Ministerstvom vedy a vzdelávania.

Hlavnými cieľmi konferencie boli:

  1. Pochopenie hlbokých zmien, ktoré prebiehajú v riadení a ich vplyv na budúcnosť biznisu.
  2. Návrhy nových riešení a modelov riadenia, ktoré budú zodpovedať aktuálnym potrebám.
  3. Pochopenie vplyvu zmien v medziľudských vzťahoch a narastajúcej úlohy kultúry biznisu na riadenie.

Konferencie sa zúčastnili: prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, LL.D., prof. CH dr inż. Lech Kurnicki, dr Bartłomiej Machnik, EMBA, prof. CH dr Piotr Kosiak, MBA, DBA, LL.M., prof. zw. dr hab. Marek Lisiecki, prof. CH dr Piotr Szczurowski, prof. CH dr Hubert Paluch, MBA, MSc.

 

Čestný patronát nad konferenciou prevzal JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu.

 

Mediálnymi partnermi boli HumanumTV a PolandGo.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348