Konferencia študentov práva pod názvom „Právnické profesie a ich budúcnosť“

14. júna sa v sídle univerzity Collegium Humanum uskutočnila konferencia právnych expertov pod názvom “ Právnické profesie a ich budúcnosť “ , ktorú zorganizoval Inštitút práva Collegium Humanum pod čestným patronátom:

  • JM M rektora Collegium Humanum prof. dr hab. Pawła Czarneckieho MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c.
  • Nadácie Alexisa De Tocqueville’a
  • Poľskej federácie podnikateľov a zamestnávateľov Przedziębiorcy.pl
  • Poľskej federácie nemocníc
  • Centra právnych analýz Collegium Humanum


Konferencia bola rozdelená do dvoch diskusných panelov, počas ktorých pozvaní predstavitelia sveta právnických vied a právnických profesií: právny poradca, advokát, sudca, prokurátor, cirkevný advokát, daňový poradca, poradca pre reštrukturalizáciu, porozprávali o prednostiach a výzvach každodennej práce a študenti , ktorí predniesli referáty – obrátili pozornosť na víziu v oblasti výkonu ich povolania.

Počas konferencie vystúpili:

  • Marzena Witkowska – poradkyňa poľskej generálnej prokuratúry, predniesla referát pod názvom „Poradca poľskej generálnej prokuratúry na pozadí iných právnických profesií”
  • Jan Hambura – reštrukturalizačný poradca, predniesol referát pod názvom „Reštrukturalizačný poradca – profesia budúcnosti”
  • Izabela Ustymenko-Łukasik – právna poradkyňa, predniesla referát pod názvom „Budúcnosť povolania právneho poradcu“
  • Grzegorz Gąsior – štátny úradník, predniesol referát pod názvom „Právnici v procese organizácie volieb”
  • Sędzia Igor Tuleya v rozhovore so študentmi.


Konferencia umožnila zhodnotiť pozorovania smerov rozvoja daného odboru a ich porovnanie s aktuálnou právnou úpravou v oblasti výkonu právnického povolania v súlade s internými predpismi korporácií a ustanoveniami všeobecne platného práva.

Účastníci konferencie obdržali Certifikát účasti. 

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348