Študijné programy v novom akademickom roku
Postgraduálne štúdium:
MBA a DBA
LL.M. a LL.D.
MPA a DPA
MPH a DPH
MSc. a DSc.
Prihláška
Študijné programy v novom akademickom roku
Postgraduálne štúdium:
MBA a DBA
LL.M. a LL.D.
MPA a DPA
MPH a DPH
MSc. a DSc.
Prihláška

Ponuka postgraduálnych študijných programov
Začiatok štúdia každý Február a September

Postgraduálne štúdium

MBA

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION​

Postgraduálne štúdium

DBA

DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

Postgraduálne štúdium

MPH

MASTER OF PUBLIC HEALTH

Postgraduálne štúdium

DPH

DOCTOR OF PUBLIC HEALTH

Postgraduálne štúdium

LL.M.

MASTER OF LAWS

Postgraduálne štúdium

LL.D.

DOCTOR OF LAWS

Postgraduálne štúdium

MSc.

MASTER OF SCIENCE

Postgraduálne štúdium

DSc.

DOCTOR OF SCIENCE

Postgraduálne štúdium

MPA

MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION​

Postgraduálne štúdium

DPA

DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION​

Ponuka študijných programov

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

_

štúdium sa neponúka

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

_

štúdium sa neponúka