Študijné programy v novom akademickom roku
Postgraduálne štúdium:
MBA a DBA
LL.M. a LL.D.
MPA a DPA
MPH a DPH
MSc. a DSc.
Zapíšte sa na štúdium

MBA

Prijímacie konanie 2/2022

LL.M.

Prijímacie konanie 2/2022

DBA

Prijímacie konanie 2/2022

LL.D.

Prijímacie konanie 2/2022

MPA

Prijímacie konanie 2/2022

MPH

Prijímacie konanie 2/2022

MSc.

Prijímacie konanie 2/2022

DPA

Prijímacie konanie 2/2022

DPH

Prijímacie konanie 2/2022

DSc.

Prijímacie konanie 2/2022