Študijné programy v novom akademickom roku
Postgraduálne štúdium:
MBA a DBA
LL.M. a LL.D.
MPA a DPA
MPH a DPH
MSc. a DSc.
Zapíšte sa na štúdium

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Manažment

štúdium sa neponúka

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

Manažment

štúdium sa neponúka

MBA

Začiatok štúdia každý Február a September

LL.M.

Začiatok štúdia každý Február a September

DBA

Začiatok štúdia každý Február a September

LL.D.

Začiatok štúdia každý Február a September

MPA

Začiatok štúdia každý Február a September

MPH

Začiatok štúdia každý Február a September

MSc.

Začiatok štúdia každý Február a September

DPA

Začiatok štúdia každý Február a September

DPH

Začiatok štúdia každý Február a September

DSc.

Začiatok štúdia každý Február a September

Akreditácie a členstvá