Študijné programy v novom akademickom roku
Postgraduálne štúdium:
MBA a DBA
LL.M. a LL.D.
MPA a DPA
MPH a DPH
MSc. a DSc.
Zapíšte sa na štúdium

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Manažment

Prijímacie konanie online 2023/2024

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

Manažment

Prijímacie konanie online 2023/2024

MBA

Prijímacie konanie 09/2023

LL.M.

Prijímacie konanie 09/2023

DBA

Prijímacie konanie 09/2023

LL.D.

Prijímacie konanie 09/2023

MPA

Prijímacie konanie 09/2023

MPH

Prijímacie konanie 09/2023

MSc.

Prijímacie konanie 09/2023

DPA

Prijímacie konanie 09/2023

DPH

Prijímacie konanie 09/2023

DSc.

Prijímacie konanie 09/2023

Vedenie a koučing

Prijímacie konanie kedykoľvek