Kariérové poradenstvo

Koordinátor pre psychologické poradenstvo a podporu:

E-mail: kosice@collegiumhumanum.sk

Pre študentov a poslucháčov Collegium Humanum

Kancelária psychologického poradenstva a podpory Collegium Humanum smeruje svoje služby pre študentov, študentov postgraduálneho štúdia a absolventov všetkých typov štúdia, bez ohľadu na rok ukončenia štúdia v Collegium Humanum.

 

Poslaním kancelárie pychologického poradenstva a podpory Collegium Humanum je podpora študentov a absolventov v profesijnom rozvoji v každej fáze ich kariéry.