Kontakty

COLLEGIUM HUMANUM

Varšavská   Univerzita   Manažmentu

Dominikánske námestie 6, 040 01 Košice, Slovensko

 

V spolupráci s:

Vzdelávací inštitút Košice s.r.o.

IČO: 54 106 010

IČ DPH: SK2121574554

Infolinka pre uchádzačov

Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 8:00 – 16:00

Riaditeľ organizácie

PhDr. Marcel Orenič, PhD., DBA, LL.D., DSc.

Koordinátorka štúdií

Mgr. Andrea Košíková, PhD.