Stratégia rozvoja a misia

COLLEGIUM HUMANUM – Varšavská univerzita manažmentu

 

Stratégia a poslanie Collegium Humanum – Varšavskej Univerzity Manažmentu zohľadňuje predpoklady a ciele rozvoja systému vysokoškolského vzdelávania v Poľsku stanovené v zákone 2.0 ústavy pre vedu (zákon o vysokých školách z 20. júla 2018), v ktorom majú osobitný význam proces internacionalizácie a vedecká excelentnosť a vzdelávanie, orientácia na inovatívne hospodárstvo prostredníctvom budovania mosta medzi svetom hospodárstva a rozvojom vedy a jej spoločenskej zodpovednosti. Všetky ciele vysokoškolského systému zahŕňajú prípravu absolventov a ich kompetencií na výzvy modernej ekonomiky. Ústav medzinárodných štúdií a vzdelávania Humanum Sp. z o. o. ako Zakladateľ univerzity vypracoval poslanie a predpoklady Stratégie na roky 2018 – 2025.

 

Poslaním Collegium Humanum – Varšavskej Univerzity Manažmentu je: 

Snaha o neustále zlepšovanie a implementáciu najvyšších spoločenských a akademických hodnôt. 

 

Hlavné motto definujúce kultúru hodnôt 

Collegium Humanum – Varšavskej Univerzity Manažmentu je:  

 

#VZDELÁVANIE PRE ÚSPECH

#EDUCATIONFORSUCCESS