Małgorzata Kotarska-Lemańska – v Konvente Collegium Humanum

17. júna 2023 počas slávnostnej promócie absolventov Collegium Humanum v Teatr Polski vo Varšave, JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu vymenoval do Konventu – Konzultačnej rady Collegium Humanum pre obchod, pani Małgorzatu Kotarsku-Lemańsku – výkonnú riaditeľku nadácie Centrum Rozwoju Medycyny.

 

Konvent – Konzultačná rada pre obchod Collegium Humanum je najdôležitejším poradným orgánom rektora, ktorý zdôrazňuje vzťah Collegium Humanum so sociálno-ekonomickým prostredím, ktorý tvoria významní predstavitelia obchodu, zdravotníctva, vedy a kultúry z Poľska a zo zahraničia.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348