MBA Vodcovstvo a koučing Akreditácia Academy of Executive Coaching v Londýne

Dňa 25. júla 2020 podpísal v sídle Collegium Humanum vo Varšave JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, dr h.c., zmluvu o spolupráci s Academy of Executive Coaching (AOEC), so sídlom v Londýne (Veľká Británia), reprezentovanou pani Nataliou Zalesińskou.

 

Academy of Executive Coaching (AOEC) je najväčšou medzinárodnou trénerskou organizáciou, ktorá získala akreditáciu ICF, EMCC a AC. V rámci spolupráce bude Collegium Humanum na Inštitúte vodcovstva a koučingu CH, ktorého riaditeľkou je pani Magda Żmijewska, organizovať postgraduálne štúdium Executive Master of Business Administration (MBA) – Vodcovstvo a koučing, ukončené získaním diplomu MBA a certifikátu koučingových zručností AOEC v Londýne.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348