Medzinárodná vedecká konferencia „Od CSR k ESG teória a prax“.

13. júna 2023 sa uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia „Od CSR k ESG teória a prax”, počas ktorej sa odborníci zo sveta obchodu, manažéri a akademici dotkli tém spojených so sociálnou zodpovednosťou obchodu, úlohou CSR a ESG klimatických zmien, úrovne diškurzu na tému CSR v sociálnych médiách.Početní účastníci sa aktívne zúčastňovali panelových diskusií, nechýbali otázky, ktoré dokázali otvorené témy ešte prehĺbiť. Odborníci zdieľali nie len teoretické poznatky, ale aj svoje skúsenosti a prax v oblasti CSR a ESG. Každý z účastníkov obdržal certifikát potvrdzujúci účasť na konferencii.

Konferencie sa m. in. zúčastnili Piotr Winek, MBA – Manager Business Hub, Dariusz Prosiecki – Pracodawcy RP, Aleksandra Fajęcka, MBA, DBA – AFA Media, Szczepan Barszczewski, člen správnej rady Polski Holding Nieruchomości, Krzysztof BłaszczykMarta Domagalska – TÜV SÜD Polska, Miłosz Marchlewicz – Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prof. CH dr inż. Lech Kurnicki – Polski Związek Piłki Siatkowej/Collegium Humanum, prof. dr hab. Marek Lisiecki – Collegium Humanum, prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, LL.D. – Collegium Humanum, prof. CH dr Piotr Kosiak – Collegium Humanum, prof. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, LL.D. – prorektor pre študentské záležitosti a vedu Collegium Humanum, dr Bartłomiej Machnik, EMBA – Collegium Humanum, prof. dr hab. Bartosz Mickiewicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, prof. dr hab. Jacek Kamiński – Akademia Bielska Nauk Stosowanych a mnoho iných odborníkov.


Nad konferenciou prevzali čestný patronát predsedníčka Zakład Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda UścińskaJM prof. dr hab. Paweł Czarnecki– rektor Collegium Humanum, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu.


Partnermi konferencie boli: Instytut Świadomości, Manager Business Hub, NEWTON University (Česko), Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovensko), Vysoká škola DTI (Slovensko), Centrum im. Adama Smitha, Polska Federacja Szpitali, TÜV SÜD Polska, Polski Związek Piłki Siatkowej, Poczta Polska, Pracodawcy RP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.


Mediálnymi partnermi boli: TVP3 Warszawa, Radio Kolor, Poland Go, Humanum TV

Všetkým srdečne ďakujeme za účasť a už teraz pozývame na ďalšie udalosti, ktoré organizuje Collegium Humanum.


Konferencia bola financovaná v rámci projektu „Humanowski Festiwal Nauki” a „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348