Nadácia Alexisa De Tocquevilla  sa stala partnerom pre štúdiá v odbore: právo 

Dňa 25. januára 2022 v sídle univerzity JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL,M. Dr h.c.  rektor Collegium Humanum podpísal s nadáciou Alexisa De Tocquevilla so sídlom vo Varšave dohodu o spolupráci a praxi pre študentov odboru právo. Nadáciu zastupovali: Piotr Śliwiński LL.M – predseda správnej rady, Adam Poniewierka – člen správnej rady a Jakub Przeorek– člen správnej rady. 

Dňa 25. januára 2022 v sídle univerzity JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL,M. Dr h.c.  rektor Collegium Humanum podpísal s nadáciou Alexisa De Tocquevilla so sídlom vo Varšave dohodu o spolupráci a praxi pre študentov odboru právo. Nadáciu zastupovali: Piotr Śliwiński LL.M – predseda správnej rady, Adam Poniewierka – člen správnej rady a Jakub Przeorek– člen správnej rady. 

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348