Návšteva JM rektora Collegium Humanum v Poznani

Dňa 26. januára 2023 sa v sídle Collegium Humanum v Poznani, na ulici Sv. Michala 43, uskutočnilo stretnutie JM rektora Collegium Humanum prof. dr. hab. Pawła Czarneckieho, MBA, dr. h.c. honorárneho konzula Uzbekistanu s akademickým zborom, administratívnymi zamestnancami a študentmi Collegium Humanum v Poznani.


Akademický zbor reprezentovali prorektor Collegium Humanum v Poznani mgr Piotr Dwornicki, MBA, riaditeľ Inštitútu Collegium Humanum v Poznani dr Filip Szymczak, riaditeľ Inštitútu psychológie Collegium Humanum v Poznani dr Marta Majorczyk, mgr Maciej Lehmann, dr Tomasz Kozlowski, dr Krzysztof Bondyra, dr Joanna Roszak, dr Magadalena Ostanek-Panka, dr Malgorzata Tyszkowska, mgr Beata Babka, dr Matylda Pachowicz, mgr Agnieszka Hoffmann, dr Slawomir Hinc, dr Maciej Kasperski a dr Jolanta Vogt-Hajder.


Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia študentskej samosprávy a vedeckých krúžkov pôsobiacich na univerzite. Zo strany vedenia prišli reprezentanti krúžku Tygryski Zarzadzania, z odboru psychológia predstavitelia krúžku Sexualitas Humana.


Návšteva JM rektora bola príležitosťou pre výmenu skúseností a prerokovanie plánov na rozvoj a fungovanie pobočky v Poznani.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348