Návšteva JM rektora na pobočke Collegium Humanum v Rzešove

7. februára 2023 JM rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu v Poľsku navštívil pobočku Collegium Humanum v Rzešove.

 

V sídle univerzity na al. Generala Leopolda Okulickieho 10, bol prof. CH dr Henryk Pietrzak, MBA vymenovaný za prorektora detašovaného pracoviska Collegium Humanum v Rzešove, mrg. Monika Wild-Urbanek za riaditeľku Inštitútu psychológie a pedagogiky detašovaného pracoviska v Rzešove. Mgr. Krystyna Wróblewska bola vymenovaná za splnomocnenca rektora pre detašované pracovisko v Rzešove a prof. CH dr Artur Grzesik, MBA za splnomocnenca rektora pre projekty.

 

JM rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu v Poľsku sa stretol s pedagógmi a administratívnymi pracovníkmi, ako aj so študentmi, predstaviteľmi univerzitnej Rady študentskej samosprávy.

 

Počas stretnutí s riaditeľom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie – Zbigniewom Widomskim a Dakerom Al Soorim – predsedom správnej rady zdravotníckeho centra SABAMED, boli podpísané zmluvy o spolupráci.

 

Zmluva s rzešovskou nemocnicou MSWiA umožní študentom Collegium Humanum podieľať sa na projektoch realizovaných v rámci štúdia v odboroch: psychológia, pedagogika a manažment. Naši študenti takto získajú možnosť praxe, školení, kurzov či konferencií.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348