Návšteva študentov práva v poľskom sejme. 

Dňa 16. mája 2022 študenti odboru právo na Collegium Humanum navštívili Sejm Poľskej republiky.

 

Študenti mali možnosť oboznámiť sa s organizačnou štruktúrou fungovania Sejmu Poľskej republiky, spoznať históriu vzniku a súčasnosti poľského parlamentarizmu, zblízka si obzrieť sálu zasadaní sejmu a galériu sejmu v ktorej sa uskutočňujú stretnutia s novinármi.

 

Návšteva Sejmu Poľskej republiky dala študentom neopakovateľnú príležitosť oboznámiť sa s praktickým aspektom fungovania centrálnej administratívy.

 

Študijné výjazdy sú inovatívnou metódou realizácie vzdelávacieho procesu a to zvlášť v odboroch praktického charakteru, vďaka ktorej je možné ešte viac prepojiť vzdelávanie s praxou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Študenti si počas takýchto výjazdov dopĺňajú a rozširujú akademické a praktické vedomosti, vďaka čomu získavajú komplexné vzdelanie, ktoré dnes zamestnávatelia veľmi oceňujú.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348