Nové sídlo vo Varšave bolo slávnostne otvorené

25. októbra 2023 bolo slávnostne otvorené nové sídlo Collegium Humanum, na al. Jerozolimskich 133A vo Varšave.

 

Symbolickú pásku prestrihol JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu, spoločne so študentmi, zamestnancami a priateľmi univerzity, m.in. Andrzejom Wodzyńskim (predseda a zakladateľ Grupy Tubądzin) spolu s manželkou Joannou, ako aj JE Gerhard kard. Müller.

 

JM rektor zároveň odovzdal študentom nový kampus. Od teraz sa naši študenti budú učiť v jednom z najmodernejších vzdelávacích centier v Poľsku. Kampus má 9 poschodí, na ktorých sa nachádzajú mnohé učebne, aula, výpočtové stredisko, nahrávacie štúdio, knižnica, kaviareň a moderná kancelária študijného oddelenia a postgraduálnych štúdií.

 

JM rektor vyjadril svoju vďačnosť práve študentom, pretože to vďaka ich dôvere a podpore univerzity mohlo vzniknúť toto nové sídlo.

 

Po prestrihnutí pásky na všetkých čakala torta a občerstvenie. V tomto úzkom kruhu sme slávili otvorenie nášho kampusu.

 

Všetkým prítomným srdečne ďakujeme za účasť a prajeme, aby bol nový kampus miestom vzdelávacieho dobrodružstva a pomáhal dosiahnuť Vzdelávanie Pre Úspech.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348