Nové študijné odbory – psychológia v Poznani a pedagogika v Rzešove

Dňa 23. júna 2020 udelil minister vedy a vysokého školstva súhlas s otvorením magisterského štúdia v odbore psychológia na detašovanom pracovisku Collegium Humanum v Poznani a 24. júna 2020 súhlas s otvorením bakalárskeho a magisterského štúdia na detašovanom pracovisku v Rzešove.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348