Právo v časoch epidémie

Mec. Michał Modro – odborný asistent Collegium Humanum a právny poradca v Kancelárii Právo- Hospodárstvo-Zdravie-Modro spol., prof. Paweł Czarnecki – rektor Collegium Humanum, profesor Collegium Humanum Jarosław J. Fedorowski – predseda asociácie poľských nemocníc, a právnička dr. Anna Banaszewska – odborná asistentka Collegium Humanum, vypracovali „Právo v časoch epidémie“ – poradca v rôznych právnych otázkach v čase pandémie COVID-19. Kompendium obsahuje informácie pre podnikateľov, zdravotnícke zariadenia, zamestnávateľov, zdravotníckych pracovníkov a personál, ako aj otázky a odpovede, týkajúce sa hlavne:

  • práva zamestnávateľov požadovať od zamestnancov vyhlásenie o neplatenej dovolenke,
  • možnosti povolať do práce v boji s COVID-19 lekárov, ktorí vychovávajú malé deti,
  • právomocí počas karantény,
  • zodpovednosti nemocnice v prípade nevykonania plánovaného zákroku a… veľa, veľa iného.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348