Prednáška Rafała Brzosku – predsedu a zakladateľa Grupy InPost na inaugurácii roka 2023/24

Počas inaugurácie akademického roka 2023/24 Rafał Brzoska – predseda a zakladateľ Grupy InPost predniesol prednášku pod názvom.: Vzdelávanie a nové technológie – cesta k úspechu.

 

Vo svojej prednáške Rafał Brzoska hovoril o hrboľatých začiatkoch InPostu, spôsoboch pre dosiahnutie úspechu, vyrovnanom rozvoji a plánoch firmy do budúcnosti. Našim študentom a študentkám venoval pár motivačných slov.

 

„Pre dosiahnutie úspechu je potrebné neustále ho naháňať… a mať veľa šťastia. Prajem vám, drahí študenti, aby ste životom kráčali s nadšením, nedali sa odradiť neúspechmi, z ktorých si zoberte ponaučenie, pretože len potom budete mať z toho uspokojenie a uvidíte, ako chutí skutočný úspech.” – povedal Rafał Brzoska počas prednášky.

 

 

Ďakujeme veľmi pekne za účasť a inšpiratívnu prednášku.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348