Prestížne členstvo Collegium Humanum v INQAAHE

Collegium Humanum sa stalo členom Medzinárodnej siete agentúr pre zabezpečenie kvality vysokého školstva (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – INQAAHE). Je to celosvetové združenie organizácií, ktoré sa zaoberajú teóriou aj praxou zabezpečenia kvality vo vysokoškolských inštitúciách. Vzniklo v dôsledku potreby akreditácie vysokoškolských inštitúcií v súvislosti s čoraz vyšším počtom inštitúcií tohto typu. Členstvo v INQAAHE je zárukou vysokej kvality poskytovaného vzdelávania. Súčasne združuje vyše 300 členov.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348