Prestížne členstvo v The European Council of Leading Business School&Institutes (ECLBS)

ECLBS (The European Council of Leading Business School&Institutes) je združením sektoru non-profit. Cieľom ECLBS je zabezpečiť, aby inštitúcie odborného a vysokého školstva v Európe ale aj na celom svete, spĺňali najvyššiu medzinárodnú úroveň kvality. ECLBS má správnu radu s vlastnou pôsobnosťou, ktorá reprezentuje štátne aj súkromné organizácie.

Členstvo Colelegium humanum v tomto združení je dôkazom toho, že naše vzdelávanie je na tej najvyššej úrovni, čo oceňujú aj svetové organizácie.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348