Primátor mestskej časti Varšavy-Bielolenky Gregorz Kuca, MBA, v Konvente CH

Dňa 21. júna 2020 bol Grzegorz Kuca, MBA – primátor mestskej časti Varšavy-Bielolenky – v sídle Collegium Humanum vo Varšave vymenovaný JM prof. dr hab. Pawłom Czarneckým, MBA, dr h.c, za člena Konventu – Konzultačnej rady pre obchod Collegium Humanum.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348