Prof. dr hab. Edyta Hadrowicz ocenená Ústavom spravodlivosti

Dňa 28. novembra 2022 na zasadaní Ústavu spravodlivosti – Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Kapitula IV edície „Súťaže o najlepšiu dizertačnú a habilitačnú prácu z oblasti právnych vied” ocenila habilitačnú rozpravu prof. CH dr hab. Edyty Hadrowicz vedecko-pedagogickej pracovníčky a riaditeľky Inštitútu práva a administratívy. Vedecká monografia pod názvom ,,Zodpovednosť členov za záväzky bežného združenia a právna subjektivita“ bola Kapitulou súťaže vybraná za jednu z troch najlepších habilitačných rozpráv, kvalifikujúc ju ako vynikajúci úspech v štúdiu práva.

 

Cieľom súťaže, ktorú vyhlásil riaditeľ Ústavu spravodlivosti dr. hab. Marcin Wielc, prof. UKSW, je zvýšenie záujmu akademického prostredia o právnu tematiku. – Kapitulu tvoria významní profesori, sudcovia Ústavného súdu, Najvyššieho súdu, advokáti a teoretici práva – zdôrazňuje riaditeľ Ústavu spravodlivosti. Na otvorení zasadania Kapituly súťaže dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW, zdôrazňoval, že pre osoby, ktoré boli ocenené Kapitulou, je získanie ocenenia od takých vedeckých kapacít veľkou prestížou. Autori ocenených prác majú okrem finančných ocenení aj príležitosť publikovať svoje dizertácie vydavateľstve Ústavu spravodlivosti.

 

Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutočnilo 9. decembra 2022 na Ústave spravodlivosti.

 

Naša univerzita ponúka jednostupňové magisterské štúdium v odbore právo a postgraduálne štúdiá: Doctor of Laws (LL.D.) – Obchodné právo a Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – Obchodné právo.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348