Prof. Lech Kurnicki sa stal riaditeľom Inštitútu riadenia a financií

20. apríla 2022 v Collegium Humanum JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki – rektor Collegium Humanum vymenoval za riaditeľa Inštitútu riadenia a financií prof. dr inż. Lecha Kurnickieho.

Prof. dr inż. Lech Kurnicki je absolventom Fakulty ekonomických vied a riadenia na gdaňskej polytechnike. Ukončil doktorandské štúdium Ekonomických vied na Fakulte ekonomických vied a riadenia na štetínskej univerzite.. Získal titul „Človek marketingu a predaja roku 2010” časopisu BRIEF a „Riaditeľ marketingu roku 2010” odborného servisu Mediarun. Člen správnych rád a predseda farmaceutickej, mediálnej a energetickej spoločnosti v Poľsku, na Litve a v Nemecku.

Misiou Inštitútu riadenia a financií je odovzdávať študentom poznatky z oblasti riadenia a financií a pripravovať ich pre zodpovedné vykonávanie profesie v súlade s etickými princípmi povolania. Vytváranie optimálnych podmienok pre uvoľňovanie intelektuálneho potenciálu a rozvoj kompetencií, aby boli študenti čo najlepšie pripravení pre vykonávanie zvolenej profesie.

Riaditeľ Inštitútu riadenia a financií:

  • vykonáva dohľad nad lektormi aj študentmi
  • zabezpečuje náležitý priebeh procesu a kvality vzdelávania
  • dbá o rozvoj fakulty
  • rozhoduje v študentských záležitostiach, vyplývajúcich zo študijného poriadku

Študijné odbory:

Bakalárske

Manažment

Financie a účtovníctvo

Magisterské

Manažment

Financie a účtovníctvo

Postgraduálne:

MBA, DBA a iné

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348