Promócia absolventov – Executive MBA – Manažment zdravotníctva

Dňa 7. júla 2020 sa za prísnych hygienických opatrení uskutočnila v sídle Collegium Humanum vo Varšave slávnostná promócia absolventov postgraduálneho štúdia Executive Master of Business Administration (MBA) a Executive Master of Business Administration (MBA) – Manažment zdravotníctva. Slávnostnej promócii predsedal  JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. – rektor Collegium Humanum, spolu s prorektormi Aleksandrou Nowosad, MBA, a Michałom Jurczykom, DBA.  Tejto veľkolepej slávnosti ukončenia štúdia Executive Master of Business Administration (MBA) – Manažment zdravotníctva sa zúčastnila pani Mariola Łodzińska – národná podpredsedníčka Komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek – členka Konventu Collegium Humanum, ktorá absolventom zagratulovala a popriala veľa ďalších úspechov. Všetkým absolventom srdečne gratulujeme.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348