Promócia absolventov MBA vo Vroclave

Dňa 5. júla 2020 sa v divadle Impart uskutočnila slávnostná promócia absolventov postgraduálneho štúdia Executive Master of Business Administration (MBA) Collegium Humanum z Dolnosliezskeho vojvodstva. Slávnostnej promócii predsedal  JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. – rektor Collegium Humanum, spolu s prorektormi Aleksandrou Nowosad, Bartoszom Straszakom a Michałom Jurczykom. Spomedzi mnohých hostí sa tejto slávnosti zúčastnili aj:  JM prof. dr hab. Imas Yevheniy Viktorovych – rektor Národnej univerzity telesnej výchovy a športu v Kyjeve, pán Grzegorz Macko, MBA – vicemaršál zastupiteľstva Dolnosliezskeho vojvodstva, pán Jacek Sutryk, MBA – prednosta mesta Vroclav a pán Marian Dymalski, MBA – viceprezident FISU, člen hlavnej rady AZI a Konventu Collegium Humanum.  V mene absolventov sa prihovorili pani Teresa Zembik, MBA, a pán Karol Kusibab, MBA. 

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348