Promócia absolventov štúdia MBA a DBA

4. septembra 2023 sa v sídle Collegium Humanum vo Varšave uskutočnila promócia absolventov štúdia Master of Business Administration (MBA) a Doctor of Business Administration (DBA).

Prestížne diplomy našim absolventom odovzdal osobne JM prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c., honorárny konzul Uzbekistanu spoločne s prorektorkou Iwonou Górkou a riaditeľkou študijného oddelenia pre postgraduálne štúdium Agnieszkou Wiecheckou.

JM rektor vyjadril absolventom uznanie za ťažkú prácu a angažovanosť v akademickom roku a našim Masters a Doctors of Business poprial ďalšie úspechy.

Ďakujeme za dôveru a výber Collegium Humanum a už teraz pozývame na ďalšie špecializované postgraduálne štúdiá.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348