Promócie absolventov MBA a DBA v Kašubskej filharmónii

Dňa 21. júna 2020 sa v Kašubskej filharmónii vo Vejherove uskutočnila slávnostná promócia absolventov postgraduálneho štúdia Master of Business Administration (MBA) a Doctor of Business Administration (DBA) z regiónu Pomoria a Kašub. Slávnosti sa zúčastnili JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. – rektor Collegium Humanum vo Varšave, spolu s prorektormi Mgr. Aleksandrou Nowosad, MBA, a Mgr. Iwonou Górkou, MBA.  Za absolventov sa prihovoril ekonóm mesta Vejherovo Krzysztof Hiildebrandt, MBA. Absolventom štúdia MBA a DBA srdečne gratulujeme.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská Univerzita Manažmentu


Bratislava

IČO 381457997

DIČ PL5252765348