Promócie absolventov MBA a LL.M vo Varšave

Dňa 24. júna 2020 sa v sídle Collegium Humanum vo Varšave uskutočnila slávnostná promócia absolventov postgraduálneho štúdia Master of Business Administration (MBA) a Master of Laws (LL.M). Slávnosti sa zúčastnili JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. – rektor Collegium Humanum vo Varšave, spolu s prorektormi Mgr. Aleksandrou Nowosad, MBA, a Mgr. Michałom Jurczykom, MBA.  V mene absolventov sa prihovoril zástupca primátora mestskej časti Varšava-Vola Robert Rafałowski, MBA, DBA. Absolventom štúdia MBA a LL.M srdečne gratulujeme.

COLLEGIUM HUMANUM
Varšavská univerzita manažmentu


Bratislava

IČO 381457997
DIČ PL5252765348